Aktuellt inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Manlig vårdgivare och funktionshindrad kvinna sitter vid bord på altan och använder surfplatta tillsammans.
Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Vi stödjer omsorgsnämnden och äldrenämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Kommunens biståndshandläggare
Du når kommunens biståndshandläggare för funktionsnedsättning och äldreomsorg via telefon eller e-post.
Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala