Aktuellt inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Manlig vårdgivare och funktionshindrad kvinna sitter vid bord på altan och använder surfplatta tillsammans.
Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Vi stödjer omsorgsnämnden och äldrenämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Styrdokument

Se alla styrdokument
Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Öppettider reception Fyrisborgsgatan 1 (ledning, systemledning, kvalitet och utveckling)
Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
Fredag 7.45–15.00.
Dag före helgdag 7.45–12.00.

Öppettider reception Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
Fredag 8.00–16.00 

 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Fyrisborgsgatan 1 (ledning, systemledning och kvalitet och utveckling)
Svartbäcksgatan 44  (biståndshandläggare)
 
Postadress
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala