Äldrenämnden sammanträder 16.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år.

Styrdokument

 • Program för äldrevänlig kommun

  Program för äldrevänlig kommun är ett aktiverande dokument som sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas.

 • Handlingsplan för äldrevänlig kommun

  Handlingsplan för äldrevänlig kommun är ett kommunkoncernövergripande aktiverande styrdokument och syftar till att konkretisera de tre utvecklingsområden som beskrivs i Program för äldrevänlig kommun med åtgärder, tidplan samt ansvariga för genomförande av åtgärder. Handlingsplanen beskriver även när och hur åtgärderna ska följas upp.

 • Verksamhetsplan och budget äldrenämnden 2020

  Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 17 december 2019.

 • Verksamhetsplan och budget 2020

  Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 17 december 2019.

 • Verksamhetsplan och budget 2019

  Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7 februari 2019

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i äldrenämnden

Äldrenämnden har 12 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta äldrenämnden

På äldreförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer äldrenämnden i deras arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
äldreförvaltningen
753 75 Uppsala