Äldrenämnden sammanträder 13.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten i den mån sammanträdeslokalen tillåter. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i äldrenämnden

Äldrenämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta äldrenämnden

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer äldrenämnden i deras arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
äldreförvaltningen
753 75 Uppsala