Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Taxor och avgifter

Vård- och omsorgsavgifter i Uppsala kommun 2024

Sammanfattning

Beslut fattat av kommunfullmäktige 6-7 november 2023.
Avgifter beräknas individuellt och grundar sig på den totala inkomsten samt belopp satta enligt Socialtjänstlagen (2001:453) vilka är knutna till ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

Dokumentet beskriver de avgifter som du betalar för 

Ordinärt boende

 • omvårdnad och service i ordinärt boende
 • hälso- och sjukvård i ordinärt boende
 • matdistribution i ordinärt boende
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet      
 • boendestöd till psykiskt funktionshindrade         
 • korttidsvistelse/växelvård             

Vård- och omsorgsboende           

 • hyra på vård- och omsorgsboende               
 • omvårdnadsavgift på vård- och omsorgsboende                 
 • måltider på vård- och omsorgsboende             
 • förbrukningsvaror på vård- och omsorgsboende                      
 • el på vård- och omsorgsboende