Omsorgsnämnden sammanträder 14.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten i den mån sammanträdeslokalen tillåter. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Just nu finns 1 vakant post. Visa alla förtroendevalda

Kontakta omsorgsnämnden

vård- och omsorgsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer omsorgsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala