Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden

Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden beslutades 25 september 2023.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som nämnden har överlåtit, vilka villkor som gäller för sådana beslut och hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Av delegationsordningen framgår också anmälan av beslut samt nämndens utskott och deras roller.