Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Insatser enligt LSS

Inom ramen för LSS finns tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av kommunens biståndshandläggare.

Läs om LSS på lättläst svenska på fub.se.

Vem som har rätt till stöd och service enligt LSS

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av lagens tre personkretsar och ha behov av insatsen. Personkretsarna omfattar personer

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

En biståndshandläggare konstaterar om du tillhör någon av personkretsarna, utreder vilka behov du har och kontrollerar att behoven inte tillgodoses på något annat sätt.

Om du inte tillhör någon av personkretsarna i LSS eller inte får den insats du har sökt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen för att få det stöd du behöver.

Ansök om stöd och service enligt LSS

Kontakta kommunens biståndshandläggare eller sök via blankett.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Under perioden 19 april – 7 maj byter omsorgsförvaltningen datasystem. Det innebär att vår tillgänglighet är begränsad under dessa veckor.

För kontakt med biståndshandläggare/funktionsnedsättning under denna tid kan du ringa till vår mottagningstelefon, 018-727 06 80. Den är bemannad varje måndag-fredag mellan 9.00-11.30 och 13-15.30.

Undantag är 30 april och 7 maj då har vi öppet 9.00-11.30. Du kan också mejla till OMFMottagningsenheten@uppsala.se.

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Sysselsättning för unga ska motverka utanförskap

  Uppsala kommun går in i ett samverkansprojekt och stöttar Uppsala Stadsmission med 4,4 miljoner kronor. Projektet ska stötta unga med behov av särskilda insatser och stöd med en meningsfull sysselsättning.

 • Dagliga verksamheter gör fortsatt paus för att minska smittspridning

  För att minska risk för smittspridning mellan daglig verksamhet och gruppbostäder inom LSS har Uppsala kommun beslutat att förlänga pausen av vissa dagliga verksamheter. Beslutet har fattats på rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Uppsala.

 • Anpassade lärmiljöer gör att elever lär sig mer

  Skärmar, skrivbordscyklar och ”ståskåp” är några exempel på hur lärmiljön i Uppsalas skolor har utvecklats så att det blir lättare för alla barn att hänga med i skolarbetet.

Se fler nyheter