Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Insatser enligt LSS

Inom ramen för LSS finns tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av kommunens biståndshandläggare.

Läs om LSS på lättläst svenska på fub.se.

Vem som har rätt till stöd och service enligt LSS

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av lagens tre personkretsar och ha behov av insatsen. Personkretsarna omfattar personer

  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

En biståndshandläggare konstaterar om du tillhör någon av personkretsarna, utreder vilka behov du har och kontrollerar att behoven inte tillgodoses på något annat sätt.

Om du inte tillhör någon av personkretsarna i LSS eller inte får den insats du har sökt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen för att få det stöd du behöver.

Ansök om stöd och service enligt LSS

Kontakta kommunens biståndshandläggare eller sök via blankett.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om funktionsnedsättning

  • Vinnare av omsorgspriset 2021

    Årets pristagare av omsorgspriset hyllades digitalt under kommunfullmäktiges möte. Kommunen vill genom priset lyfta fram medarbetare som gjort skillnad i sitt arbete och kan inspirera och leda till utveckling och fler innovativa idéer.

Kampanjer

  • Bli en av oss

    Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.