Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt till en ledsagare, så kallad ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater eller bara promenera. Ledsagarservice ska vara individuellt utformad.

Det kostar ingenting att ha en ledsagare, men du betalar själv för de aktiviteter du genomför.

Ledsagarservice finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på.

Ansök om ledsagarservice

Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om ledsagarservice.

Möjlighet att välja utförare för dig som är 21 år och äldre

Är du över 21 år och får ledsagarservice beviljat kan du göra ett så kallat eget val, vilket innebär att du själv kan välja vilken utförare som ska utföra tjänsten bland de utförare som är godkända inom Uppsala kommun.

Om du tycker det är svårt eller inte vill välja har kommunens egen utförare ansvaret att ordna ledsagare till dig. 

Godkända utförare inom Uppsala kommun

Kontakt

Kontaktperson: Anne Lamminpää

Telefon: 018-430 04 80

E-post: assistans.uppsala@frosunda.se

Webbplats:  www.frosunda.se 

Personal och kompetens

Antal anställda i Uppsala: På vårt kontor i Uppsala finns tre verksamhetschefer som arbetar med verkställandet av våra olika uppdrag. På plats finns även en jurist. Inom kommunen har vi ytterligare cirka 100 medarbetare som arbetar ute hos våra kunder som personliga assistenter, ledsagare och avlösare.

Personalens utbildning: På Frösunda har vi en gedigen erfarenhet av LSS. Vår personal utbildas via interna och externa utbildningar och vi ser till att dina ledsagare och avlösare har rätt kompetens för just dig.

Specialkompetens och inriktning: Vi tar ett helhetsansvar för din ledsagning och avlösarservice dygnet runt.Oavsett hur gammal du är, vart i kommunen du bor, vilket språk du talar, vilken diagnos du har eller hur ditt hjälpbehov ser ut, så är du varmt välkommen att välja Frösunda som utförare.

Språkkompetens: Eftersom vi anställer ledsagare och avlösare utifrån dina behov och önskemål kan du alltid känna dig trygg i en bra kommunikation, oavsett språk.

Verksamhetens mål och speciella inriktningar

Frösunda är ett av landets ledande omsorgsföretag med över 25 års erfarenhet. Vårt mål är att erbjuda dig som kund den bästa omsorgen. Vi tar ett helhetsansvar för din ledsagning och avlösarservice dygnet runt.

I vårt helhetsansvar ingår att:

 • Ansvara för hela rekryteringsprocessen. Vi anställer ledsagare och avlösare utifrån dina behov och önskemål.
 • Schemalägga utifrån ditt beslut och dina behov.
 • Säkerställa din ledsagning och avlösning dygnet runt, året om. Även vid sjukdom och semester.
 • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig. Den berättar hur du vill ha din insats och vägleder dina ledsagare och avlösare i arbetet hos dig. Din genomförandeplan uppdateras var sjätte månad.
 • Arbeta med avvikelserapportering och checklistor för att säkerställa att din ledsagning och avlösarservice utförs så som du önskar.
 • Ha kontinuerliga uppföljningar där vi följer upp för att förändra och förbättra vårt arbete utifrån dina behov och önskemål.
 • Förtäta dialoger med dina ledsagare och avlösare för uppföljning och arbetsledning.
 • Ansvara för alla administrativa uppgifter, såsom fakturering av din insats, till kommunen. 

Så här arbetar vi med kvalitet

Kvalitetsutvecklingen har alltid haft en central roll i våra värderingar och i dagliga verksamheten. För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur du som kund upplever oss och gör regelbundna uppföljningar på vårt arbete.  

Synpunkter och klagomål 

Pia Järneström, regionchef, 010-130 32 20, pia.järneström@frosunda.se

Övrigt

Frösunda erbjuder även personlig assistans, gruppbostäder i egen regi och på entreprenad, daglig verksamhet, coachning, korttidsverksamhet och skolor till personer med funktionsnedsättningar.

Om företaget och organisationen

Driftsform: Aktiebolag

Postadress: Kungsängsgatan 68 B, 753 22 Uppsala

Telefon: 018-430 04 80

E-post: assistans.uppsala@frosunda.se

Webbplats:   frosunda.se 

Verksamhetsansvarig: Pia Järneström

Telefon verksamhetsansvarig: 010-130 32 20

 

Kontakt

Kontaktperson: Danijela Cvetkovic

Telefon: 018-418 61 01

E-post: danijelac@forenadecare.com

Webbplats:  www.forenadecare.com

Personal och kompetens

Antal anställda i Uppsala: 350

Personalens utbildning: Undersköterskor/vårdbiträde samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Specialkompetens/inriktning: Vi har erfarna medarbetare med bred kompetens inom vård och omsorg.

Språkkompetens: Vi har bred språkkompetens bland våra anställda och anpassar oss efter dina önskemål och behov.

Verksamhetens mål och speciella inriktningar

Förenade Care Uppsala hemvård är ett familjeföretag som värdesätter kvalité och kompetens. Vårt motto Omtanke – Vänlighet – Service är vår ledstjärna och präglar hela vår verksamhet. Hos oss får du ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande som skapar tillit och förtroende. Vi finns alltid som ett stöd för att du som kund skall kunna leva utifrån din identitet och personlighet vilket innebär ett meningsfullt liv.

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.

Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna och följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Synpunkter och klagomål tas emot av

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt på ansedd blankett till ledsagaren själv eller till ansvarig enhetschef.

Övrigt

Förenade Care, Uppsala Hemvård, bedriver vård och omsorg dygnet runt på uppdrag av Uppsala kommun. Om du får utökat hjälpbehov inom omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård har vi team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter som kan erbjuda dig som kund en och samma utförare under dygnets alla timmar.

Om företaget/organisationen

Driftsform: Privat

Postadress: Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala

Besöksadress: Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala

Telefon: 018 418 61 01

Telefontider: 08.00-16.00

E-post: danijelac@forenadecare.com

Webbplats:  www.forenadecare.com

Verksamhetsansvarig: Danijela Cvetkovic

Telefon verksamhetsansvarig: 018-418 61 01

Kontakt

Kontaktperson: Sandra Lötbom Andersson

Telefon: 018-470 30 18

E-post: info@glaucusassistans.se

Webbplats: www.glaucusassistans.se

Personal och kompetens

Antal anställda i Uppsala:  På kontoret i Uppsala arbetar 4 personer, utöver det har vi 100 medarbetare.

Personalens utbildning: Valet av ledsagare utgår från kundens behov och önskemål och alltid i samråd med kund.

Specialkompetens/inriktning. Vi på Glaucus Assistans har alla lång erfarenhet av arbete med personer som omfattas av LSS. Vårt stöd utformas alltid efter kundens individuella behov.

Språkkompetens: Vi har medarbetare som pratar olika språk och vi anpassar språkkompetens efter kundens behov och önskemål.

Verksamhetens mål och speciella inriktningar

Vår drivkraft och mål är att utforma en individuell ledsagarservice på ett sätt som ger oss nöjda kunder och medarbetare. Medarbetare som tillsammans med kunden skapar en vardag efter kundens behov är ett av våra mål. Vi arbetar utifrån att alla våra medarbetare alltid ska ha ett respektfullt bemötande och en hög tillgänglighet.

Hos oss är det kundens behov och önskemål som styr. Du som kund är alltid delaktig i valet av vem du önskar ska bli din ledsagare och känner du dig inte nöjd med din ledsagare så har du självklart möjlighet att byta.

Så här arbetar vi med kvalitet

Glaucus Assistans arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar utifrån våra rutiner och vårt kvalitetsledningssystem där årliga kvalitetskontroller utförs. Vi erbjuder medarbetare utbildningar anpassat till uppdragen. Målet är att alla uppdrag ska genomföras utifrån aktuell lagstiftning, med god kvalitet, regelbundet följas upp och utvecklas.

Synpunkter och klagomål tas emot av

Du kan framföra förbättringsförslag, synpunkter och klagomål direkt till oss via telefon 018-470 30 18, via e-post info@glaucusassistans.se eller genom att skriftligt lämna blanketten synpunkter och klagomål till oss på Kungsängsvägen 31 a.

Övrigt

Glaucus Assistans bedriver, utöver ledsagarservice LSS, personlig assistans enligt LSS till barn och vuxna.

Vi är verksamma på flera orter i Sverige och har kontor i centrala Uppsala.

Om företaget

Driftsform: Aktiebolag

Postadress: Kungsängsvägen 31A

Besöksadress: Kungsängsvägen 31A

Telefon: 018-470 30 18

E-post: info@glaucusassistans.se

Webbplats:  glaucusassistans.se

Verksamhetsansvarig: Sandra Lötbom Andersson

Telefon verksamhetsansvarig: 018-470 30 18

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Bengtsdotter

Telefon: 018-472 80 00

E-post: opaupp@olivia.se

Webbplats: www.oliviapersonligassistans.se

Personal och kompetens

Antal anställda i Uppsala: På kontoret arbetar tre uppdragsansvariga chefer samt en enhetschef

Personalens utbildning: Kundens behov och önskemål styr valet av kompetens för ledsagaren. Inom bolaget finns en gedigen kompetens inom verksamhetsområdet LSS, SoL samt rehabilitering.

Specialkompetens/inriktning: Vi har bred kompetens och lång erfarenhet att möta personer som omfattas av LSS, till exempel med en NPF-diagnos, beteendeproblematik, kognitiva funktionsnedsättningar.

Språkkompetens:  Vi anpassar språkkompetens efter kundens önskemål.

Verksamhetens mål och speciella inriktningar

Olivia Personlig Assistans utför insatsen ledsagning utifrån dina önskemål och behov.

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi arbetar systematiskt utifrån vårt kvalitetsledningssystem för att kvalitetssäkra insatsen och förbättra vår verksamhet. Årliga kvalitetskontroller genomförs

Synpunkter och klagomål tas emot av

Du kan framföra förbättringsförslag, synpunkter och klagomål direkt, via telefon, via mail eller via vår hemsida.

Övrigt

Utöver ledsagning utför vi personlig assistans.

Om företaget/organisationen

Driftsform: Aktiebolag 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2

Telefon: 018-472 80 00

E-post: opaupp@olivia.se

Webbplats:  oliviapersonligassistans.se

Verksamhetsansvarig: Camilla Bengtsdotter, leg sjuksköterska

Telefon verksamhetsansvarig: 018 472 80 01 

Kontakt

Telefon: 018-727 00 00, telefontid 9-16 

E-post: blandadeinsatser@uppsala.se 

Verksamhetsansvarig: Britt Åkerström

Verksamhetsansvarig, telefon: 018-727 68 19

Webbplats: www.uppsala.se/funktionsnedsattning, vardochomsorg.uppsala.se

Personal och kompetens

Antal anställda i Uppsala: Cirka 450.

Personalens utbildning: Anpassas utifrån brukarens behov.

Specialkompetens/inriktning: Vi har lång och bred erfarenhet av arbete med stöd till personer med varierande behov. Stödet utformas efter individuella behov och biståndsbeslutet.

Språkkompetens; Vi anpassar språkkompetens efter önskemål och behov.

Verksamhetens mål och speciella inriktningar

Uppsala kommun är Sveriges största sammanhållna omsorgsförvaltning. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande. Detta innebär att den enskilde brukaren och dennes behov står i centrum och är utgångspunkten för insatsen.

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete. Medarbetare och ledning har tillgång till stödfunktioner och utbildningar inom ett brett område som kommer brukaren till nytta genom en hög kompetens och ett stort engagemang i alla led.

Synpunkter och klagomål tas emot av

Synpunkter och klagomål kan lämnas till ledsagaren själv, ansvarig koordinator eller verksamhetschef. De kan även lämnas på www.uppsala.se/synpunkter

Övrigt

Uppsala kommun bedriver samtliga verksamheter och insatser kopplade till området. Den stora och stabila organisationen är en garant för en säker insats med brukaren i fokus.

Om företaget/organisationen

Driftsform: Kommunal

Postadress: Uppsala kommun, Omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

Telefon: 018-727 00 00

Telefontider: 9.00-16.00

E-post: blandadeinsatser@uppsala.se

Webbplats: Uppsala.se och vardochomsorg.uppsala.se

Verksamhetsansvarig: Britt Åkerström

Telefon verksamhetsansvarig: 018-727 68 19

Så här gör du ett eget val:

 • Välj utförare bland de godkända utförarna i Uppala kommun och meddela ditt val till din biståndshandläggare.
 • Biståndshandläggaren kontaktar den utförare du valt.
 • Du och din utförare gör tillsammans en så kallad genomförandeplan. Det vill säga hur just din ledsagning ska se ut. 
 • Genomförandeplanen ska ni båda skriva under och skicka till biståndshandläggaren.
 • Om du vill göra ett nytt val kan du även göra det. Valet görs på samma sätt som du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya utföraren börjar måste du meddela att du tänker byta.
Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80
Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
E-post: omsorg@uppsala.se
Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
Vi tar endast emot bokade besök.

Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Vem gör skillnad för dig eller någon i din närhet?

  Varje år uppmärksammar Uppsala kommun medarbetare som gör extra stor skillnad för Uppsalaborna inom vård, omsorg och socialtjänst. Nu har nomineringsperioden för omsorgspriset 2023 startat.

 • Utökat stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsala kommun ger personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att få boendestöd. Genom boendestöd kan en person stärka sina förmågor att själv hantera vardagen och därigenom stärka den egna självständigheten.

 • Jubileumsmiddag med medaljutdelning

  Fredagen 25 november var det jubileumsmiddag och medaljutdelning för de som arbetat 25 år i daglig verksamhet. Det var stor fest på Uppsala Konsert & Kongress för alla inbjudna.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Vi satsar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation.

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.