Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om du behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt till en ledsagare, så kallad ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater eller bara promenera. Ledsagarservice ska vara individuellt utformad.

  Det kostar ingenting att ha en ledsagare, men du betalar själv för de aktiviteter du genomför.

  Ledsagarservice finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på.

 2. Ansök om ledsagarservice

  Du som vill ansöka om ledsagarservice ska kontakta en biståndshandläggare.
  Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om ledsagarservice.

 3. Välj utförare

  Är du 18 år eller äldre och får ledsagarservice beviljat kan du göra ett så kallat eget val. Det betyder att du själv kan välja vilken utförare som ska utföra tjänsten bland de som är godkända inom Uppsala kommun.

  Om du tycker det är svårt eller inte vill välja har kommunens egen utförare ansvaret att ordna ledsagare till dig. 

  Så väljer du utförare

  Så här gör du som ska välja utförare första gången.

  1. Välj utförare bland de godkända utförarna i Uppala kommun.
  2. Meddela ditt val till din biståndshandläggare.
  3. Biståndshandläggaren kontaktar den utförare du valt.
  4. Du och din utförare gör tillsammans en så kallad genomförandeplan. Det vill säga hur just din ledsagning ska se ut. 
  5. Du och din utförare skriver under genomförandeplanen och skickar till biståndshandläggaren.
 4. Byt utförare

  Du som vill byta utförare gör på samma sätt som när du valde utförare första gången.

  Kom ihåg att du behöver meddela den nuvarande utföraren om ditt byte senast två veckor innan den nya utföraren börjar.

 5. Godkända utförare

  Här kan du läsa mer om de utförare av ledsagarservice som är godkända av Uppsala kommun.

  Kontakt

  Kontaktperson: Zoya Khosravi

  Telefon: 073-901 55 31

  E-post: zoyak@forenadecare.com

  Webbplats: forenedecare.se

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 350

  Personalens utbildning: Undersköterskor/vårdbiträde samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

  Specialkompetens/inriktning: Vi har erfarna medarbetare med bred kompetens inom vård och omsorg.

  Språkkompetens: Vi har bred språkkompetens bland våra anställda och anpassar oss efter dina önskemål och behov.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Forenede Care Uppsala hemvård är ett familjeföretag som värdesätter kvalité och kompetens. Vårt motto Omtanke – Vänlighet – Service är vår ledstjärna och präglar hela vår verksamhet. Hos oss får du ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande som skapar tillit och förtroende. Vi finns alltid som ett stöd för att du som kund skall kunna leva utifrån din identitet och personlighet vilket innebär ett meningsfullt liv.

  Så här arbetar vi med kvalitet

  Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.

  Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna och följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

  Synpunkter och klagomål tas emot av

  Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt på ansedd blankett till ledsagaren själv eller till ansvarig enhetschef.

  Övrigt

  Forenede Care, Uppsala Hemvård, bedriver vård och omsorg dygnet runt på uppdrag av Uppsala kommun. Om du får utökat hjälpbehov inom omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård har vi team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter som kan erbjuda dig som kund en och samma utförare under dygnets alla timmar.

  Om företaget/organisationen

  Driftsform: Privat

  Postadress: Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala

  Besöksadress: Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala

  Telefon: 018-418 61 01

  Telefontider: 08.00-16.00

  E-post: zoyak@forenadecare.com

  Webbplats: forenedecare.se

  Verksamhetsansvarig: Zoya Khosravi

  Telefon verksamhetsansvarig: 073-901 55 31

  Kontakt

  Kontaktperson: Camilla Bengtsdotter

  Telefon: 018-472 80 00

  E-post: opaupp@olivia.se

  Webbplats: www.oliviapersonligassistans.se

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: På kontoret arbetar tre uppdragsansvariga chefer samt en enhetschef

  Personalens utbildning: Kundens behov och önskemål styr valet av kompetens för ledsagaren. Inom bolaget finns en gedigen kompetens inom verksamhetsområdet LSS, SoL samt rehabilitering.

  Specialkompetens/inriktning: Vi har bred kompetens och lång erfarenhet att möta personer som omfattas av LSS, till exempel med en NPF-diagnos, beteendeproblematik, kognitiva funktionsnedsättningar.

  Språkkompetens:  Vi anpassar språkkompetens efter kundens önskemål.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Olivia Personlig Assistans utför insatsen ledsagning utifrån dina önskemål och behov.

  Så här arbetar vi med kvalitet

  Vi arbetar systematiskt utifrån vårt kvalitetsledningssystem för att kvalitetssäkra insatsen och förbättra vår verksamhet. Årliga kvalitetskontroller genomförs

  Synpunkter och klagomål tas emot av

  Du kan framföra förbättringsförslag, synpunkter och klagomål direkt, via telefon, via mail eller via vår hemsida.

  Övrigt

  Utöver ledsagning utför vi personlig assistans.

  Om företaget/organisationen

  Driftsform: Aktiebolag 

  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2

  Telefon: 018-472 80 00

  E-post: opaupp@olivia.se

  Webbplats:  oliviapersonligassistans.se

  Verksamhetsansvarig: Camilla Bengtsdotter, leg sjuksköterska

  Telefon verksamhetsansvarig: 018 472 80 01 

  Kontakt

  Telefon: 018-727 00 00, telefontid 9-16 

  E-post: blandadeinsatser@uppsala.se 

  Verksamhetsansvarig: Britt Åkerström

  Verksamhetsansvarig, telefon: 018-727 68 19

  Webbplats: www.uppsala.se/funktionsnedsattning, vardochomsorg.uppsala.se

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: Cirka 450.

  Personalens utbildning: Anpassas utifrån brukarens behov.

  Specialkompetens/inriktning: Vi har lång och bred erfarenhet av arbete med stöd till personer med varierande behov. Stödet utformas efter individuella behov och biståndsbeslutet.

  Språkkompetens; Vi anpassar språkkompetens efter önskemål och behov.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Uppsala kommun är Sveriges största sammanhållna omsorgsförvaltning. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Göra skillnad, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande. Detta innebär att den enskilde brukaren och dennes behov står i centrum och är utgångspunkten för insatsen.

  Så här arbetar vi med kvalitet

  Vi arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete. Medarbetare och ledning har tillgång till stödfunktioner och utbildningar inom ett brett område som kommer brukaren till nytta genom en hög kompetens och ett stort engagemang i alla led.

  Synpunkter och klagomål tas emot av

  Synpunkter och klagomål kan lämnas till ledsagaren själv, ansvarig koordinator eller verksamhetschef. De kan även lämnas på www.uppsala.se/synpunkter

  Övrigt

  Uppsala kommun bedriver samtliga verksamheter och insatser kopplade till området. Den stora och stabila organisationen är en garant för en säker insats med brukaren i fokus.

  Om företaget/organisationen

  Driftsform: Kommunal

  Postadress: Uppsala kommun, Omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontider: 9.00-16.00

  E-post: blandadeinsatser@uppsala.se

  Webbplats: Uppsala.se och vardochomsorg.uppsala.se

  Verksamhetsansvarig: Britt Åkerström

  Telefon verksamhetsansvarig: 018-727 68 19

 6. Kontakt

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80
  Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
  E-post: omsorg@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar bara emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.