Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Daglig verksamhet är ett jobb för dig som har en funktionsnedsättning. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Du kan till exempel få jobba med trädgårdsarbete, måla eller göra praktik på en arbetsplats.

 2. Vem som kan få daglig verksamhet

  Du kan få daglig verksamhet om du

  LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 3. Välj daglig verksamhet

  Lista med arbetsplatser inom daglig verksamhet

  Det finns cirka hundra dagliga verksamheter att välja på inom flera olika områden. Ibland är det fullt på vissa, men det brukar inte vara några problem att hitta någon annan som passar. 

  Se arbetsplatser inom daglig verksamhet.

  Individuella praktikplatser

  Det finns även möjlighet att göra individuell praktik för dig som kan och vill arbeta mer självständigt.

  Läs mer om praktikplatser.

  Utförare av daglig verksamhet

  Det finns både kommunala och privata utförare som erbjuder daglig verksamhet. Alla utförare är godkända av Uppsala kommun.

  • Attendo Samsa AB
  • Conexi AB
  • DeVebo Omsorg AB
  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
  • Föreningen Fyrisgården
  • Föreningen Hjälp till behövande
  • Humana LSS Sverige AB
  • Ica Maxi
  • Imera AB
  • Labanskolan frisärskola AB
  • Misa AB
  • Olivia Omsorg AB
  • Studiefrämjandet i Uppsala län
  • Uppsala kommun egenregi
 4. Sök plats i daglig verksamhet

  1. Ansök hos biståndshandläggare

  Innan du kan söka plats i en daglig verksamhet, behöver du ha ett biståndsbeslut. Det kan du få av kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till daglig verksamhet eller inte.

  Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare

  2. Välj daglig verksamhet och sök plats

  Du som har ett biståndsbeslut kan söka en plats hos någon av de utförare som kommunen har godkänt.

  Se arbetsplatser inom daglig verksamhet.

  När du har hittat en daglig verksamhet som du vill delta i, kontaktar du den aktuella utföraren och frågar om de kan ordna en arbetsplats åt dig. Ni planerar sedan tillsammans hur din dagliga verksamhet ska se ut. 

  Om du inte kan eller vill välja själv

  Om du inte kan eller vill välja daglig verksamhet själv ordnar kommunen en plats åt dig.

 5. Byt daglig verksamhet

  Du kan byta daglig verksamhet när du vill. Bytet kan ta upp till två månader. Tala om för din nuvarande utförare när du har fått en plats hos en ny.

  Du som har daglig verksamhet inom Uppsala kommun egenregi kan ta stöd av Kompassen. Tillsammans med en handledare och en arbetsterapeut kartlägger ni vilka behov, förmågor och intressen du har. 
  Läs mer om Kompassen (vardochomsorg.uppsala.se)

   

 6. Resor och avgifter

  Om du har svårt att förflytta dig kan du kontakta kommunen för att få hjälp med resorna till och från din dagliga verksamhet.

  Resorna beviljas av färdtjänsthandläggare

  För att åka med samordnade resor till och från daglig verksamhet så behöver du ha ett giltigt färdtjänsttillstånd med tillstånd att resa till och från daglig verksamhet.

  Här kan du ansöka om färdtjänst (PDF, 250 KB)

  Du kan även ringa trafikcentralen på telefonnummer 018-727 39 00 för att få en blankett skickad till dig. Det är viktigt att det i ansökan framgår att du även vill ansöka om resor till och från daglig verksamhet.

  Särskilda behov, såsom ensamåkning och rullstolstransport, styrs av ditt färdtjänsttillstånd. Du kan ansöka om särskilda behov på ansökningsblanketten för färdtjänst.

  Avgifter

  Du betalar inget.

  Detta gäller för resorna

  Resorna ordnas inom Uppsala och i stadens närhet. Resorna görs på ett kostnadseffektivt och klimatvänligt sätt. Detta innebär planerade turer och samåkning som ska liknas vid linjebussturer.

  Du får resa två resor per dag mellan din hemadress och din dagliga verksamhet. Som hemadress räknas också korttidsvistelse och Lärvux om du meddelat det minst två veckor innan. Har du en ledarhund eller servicehund så har den rätt att åka med enligt samma regelverk som för färdtjänst. Två dagar per år har daglig verksamhet stängt på grund av planeringsdagar och då är resorna inställda. Även under sommaren, veckorna 29 – 30 är alla resor inställda.

  Tidpunkt för resor

  Resorna till och från daglig verksamhet sker under olika tidsintervaller. Du väljer ett intervall på morgonen för att åka till din dagliga verksamhet och ett intervall på eftermiddagen för att åka från din dagliga verksamhet.

  Resa till daglig verksamhet
  • 7.00 - 8.00 *
  • 8.30 - 9.15
  • 9.15 - 10.00
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00

  Resa från daglig verksamhet
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00
  • 13:00 - 13:45
  • 13.45 - 14.30
  • 14.30 - 15.15
  • 15.15 - 16.00

  *OBS: tiden 7.00 kan bara du som bor hemma hos familj/föräldrar välja.

  Ändring av beviljade resor

  Om du vill ändra tid, hämtadress, eller vill avsäga dig resor så ska du meddela det minst två veckor i förväg.

  Du meddelar ändringar till Transportsamordnare.

  Telefon: 018-727 85 91

  E-post: omsorgsresor@uppsala.se

  Om resorna som utförs av Trafikcentralen ska avbokas för sjukdom eller annan ledighet kontakta dem via

  Telefon: 018-727 30 30

  E-post: dagligverksamhet@uppsala.se

  Du som åker i någon av kommunens bilar ska kontakta din dagliga verksamhet som avbokar din resa.

  Det kostar ingenting att delta i daglig verksamhet.

 7. Kontakt

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80
  Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
  E-post: omsorg@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar bara emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.