Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Brukarombudet arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla medborgare som har en funktionsnedsättning. Arbetet omfattar alla kommunens verksamheter och bolag. Arbetet består till exempel av att följa upp kommunens strategiska arbete för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samarbete med brukar- och intresseorganisationer.

Om du har frågor eller behöver tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning kan du kontakta brukarombudet.

Jeanette Nordin är brukarombud för Uppsala kommun.

Porträtt av Jeanette Nordin

Läs en intervju med kommunens brukarombud Jeanette Nordin.

Brukarombudets arbete 2023

Brukarombudets årsrapport 2023 (PDF, 336 KB)

Brukarombudets årsrapport 2023 - lättläst (PDF, 154 KB)

Brukarombudets arbete 2022

Rapport - Så kan det bli bättre för barn och unga med NPF (PDF, 709 KB)

Brukarombudets arbete 2022 - lättläst (PDF, 83 KB)

Brukarombudets årsrapport 2022 (PDF, 1 MB)

Brukarombudets arbete 2021

Brukarombudets arbete 2021 - lättläst

Brukarombudets arbete 2021 - lättläst (PDF, 96 KB)

Brukarombudets årsrapport för 2021 (PDF, 300 KB)

Brukarombudets arbete 2020

Brukarombudets arbete 2020 - lättläst

Brukarombudets arbete 2020 - lättläst (PDF, 76 KB)

Brukarombudets årsrapport för 2020 (PDF, 290 KB)

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta brukarombudet

Telefon:
018 - 727 50 06
Postadress:
Brukarombudet, Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.