Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hallå där ...

Kommunens brukarombud Jeanette Nordin
… Jeanette Nordin som arbetar för att stärka inflytandet och delaktigheten för alla invånare i Uppsala kommun som har en funktionsnedsättning. 

 

Vilka arbetsuppgifter har du som brukarombud?  

– Jag arbetar på tre nivåer. På individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå:

  • På individnivå stöttar jag personer med funktionsnedsättningar, så att de ska uppleva egenmakt och självbestämmande. Jag lyssnar, ger råd och informerar om deras rättigheter.
  • På verksamhetsnivå lyfter jag erfarenheter och kunskaper om situationen för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala, för att öka medvetenheten i kommunens verksamheter. Jag stöttar kommunen i arbetet med att bli en tillgänglig kommun – för alla!

  • På strategisk nivå arbetar jag med programmet för full delaktighet och skriver en rapport varje år om hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala kommun.  

 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

– Arbetet går mycket ut på att lyssna på personers erfarenheter och att stötta kommunen i arbetet med att bli mer tillgängligt. När personer kontaktar mig mår de oftast inte så bra, eftersom de saknar stöd som de kan ha rätt till. Jag uppmuntrar dem att vända sig till en brukarförening eller hjälper dem att få kontakt med rätt personer på kommunen.  

– Just nu jobbar jag mycket med min årsrapport. Jag deltar i olika nätverk och är med
på träffar med patient- och brukarföreningar. 

 

Hur tycker du att Uppsala kommun lever upp till de mänskliga rättigheterna? 

– De allra flesta som arbetar på kommunen vill göra ett bra jobb, så att Uppsala blir mer tillgängligt. Men ibland saknas kunskapen om mänskliga rättigheter. Jag pushar och påminner om vad som gäller enligt lagstiftningen och FN:s konventioner, som säger att samhället ska vara tillgängligt för alla. Jag brukar ställa frågan: Vilka ska inte vara med i samhället? Då blir svaret självklart att alla ska vara med! 

 

Alla anställda på Uppsala kommun har ett ansvar för att skapa full delaktighet. Har du konkreta tips på vad de kan göra?    

– De kan börja med att läsa programmet för full delaktighet och fundera på vad deras verksamhet behöver göra för att uppnå målen i programmet. De kan även höra av sig
till mig eller till strategen Elin Yilmaz, som är ansvarig för programmet. Vi kan vara bollplank, svara på frågor och tipsa om hur de kan öka tillgängligheten och ge alla möjlighet att vara delaktiga i samhället.  

– Jag kan förmedla rätt kontakter och berätta om olika metoder för att arbeta med delaktighet, det vill säga mänskliga rättigheter.  

 

Varför är ditt jobb viktigt?  

– Personer som hör av sig till mig är ofta nöjda med att det finns ett brukarombud. De kan känna sig ensamma och utsatta, men känner stöd från brukarombudet. Jag stärker både individer, föreningar och kommunens verksamheter. Jag har örat mot de personer som vi är till för. Samtidigt hjälper jag kommunen att bli bättre och nå de politiska målen och konventionerna som vi ska följa.  

 

Hur kom tjänsten som brukarombud till?  

– Tjänsten tillsattes 2018, två år efter att vi tog fram programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Politiker och brukarorganisationer kom då tillsammans fram till att Uppsala behövde ett brukarombud.  

 

Vilka samarbetar du med?  

– Jag samarbetar med Funktionsrätts ombudsmän och de föreningar som ingår i Funktionsrätt. Jag samarbetar också med äldreombudsmannen och andra tjänstepersoner på kommunens olika förvaltningar och bolag. Dessutom är jag med i funktionsrättsrådet. Det är ett kommunövergripande råd. Jag samarbetar som sagt
även med brukare. 

 

Vad är det bästa med ditt jobb?  

– Det bästa är att jag får träffa många olika personer. Det är en förmån. Jag är så glad över att rollen som brukarombud finns och att jag får vara en del i att göra Uppsala mer tillgängligt och bättre för alla. Jag tycker om att lyssna på människor – och jag drivs starkt av att stå upp för mänskliga rättigheter. Och att förmedla den kunskapen vidare. 

 

Vad har du bidragit med som du är särskilt nöjd med?  

– Jag, barnombudet och en funktionsrättsombudsman gjorde ett gemensamt arbete kring barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi samlade politiker, brukarorganisationer och tjänstepersoner för att ta fram förslag på hur det kan bli bättre för barn och unga med NPF. Det var roligt att testa en ny metod. Den uppskattades!  

– I årsrapporten berättar jag om att demensvården vill ta fram en gps, som kan ge personer med en demenssjukdom en större frihet och trygghet när de vill ta en promenad. Det skulle även vara en trygghet för närstående. Jag och äldreombudsmannen gjorde en omvärldsbevakning tillsammans, för att se hur det
funkar i andra kommuner. Uppsala kommun vill ju öka digitaliseringen, så kanske blir
det verklighet. Kommunen jobbar i vilket fall vidare med det.  

– Ett tredje exempel är att jag fick veta att en nationell app som visar var det finns handikapparkeringar i olika städer inte hade med Uppsalas parkeringar. Jag tog tag i
det. Nu finns de med. 

 

Vad driver dig? 

– Jag drivs av de mänskliga rättigheterna. Jag har alltid gjort det. Jag ser människor och tycker om att lyssna på berättelser om deras spännande livsresor.