Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det här är en text om
vad kommunens brukarombud
arbetade med under året 2020.

Jag heter Jeanette Nordin.
Jag arbetar som brukarombud.
Förra året var vi två personer
som arbetade deltid som brukarombud.

Vi arbetade med att ge förslag på
vad kommunen ska göra för att
du som har en funktionsnedsättning
ska kunna bestämma över ditt liv
och vara med i allt som händer.

Sex saker som vi arbetade med
år 2020 berättar vi om här.

Coronapandemin

Coronapandemin kom
till vårt land på våren.

En pandemi är en sjukdom
som många personer i hela världen får.

Kommunen samlade viktiga personer
till möten om pandemin varje vecka.

Brukarombudet frågade
personer med funktionsnedsättning
och brukarföreningar
hur de hade det under pandemin.

Brukarombudet pratade med
chefer och politiker i kommunen.

Politikerna bestämmer i Uppsala kommun.
Cheferna leder arbetet på kommunen.

De berättade hur de jobbade
för att brukare skulle ha
det så bra som möjligt under pandemin.

De försökte ha psykiatrins träffpunkter öppna.
Kommunen försökte också fortsätta
ha daglig verksamhet som vanligt.

Skolan och socialtjänsten behöver lära sig mer

Brukarombudet arbetade
tillsammans med barnombudet
och med ombudsmannen
på Funktionsrätt Uppsala kommun.

De berättade för politiker och chefer
att det behövs utbildningar
om funktionsnedsättningar.

Flera föreningar och politiker säger också
att det behövs flera utbildningar.

Det behövs till exempel utbildningar
om ADHD och autism och andra
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

De som arbetar på socialtjänsten
försöker hjälpa barn och unga
som inte mår bra hemma att få det bättre.

Skolan och socialtjänsten måste samarbeta
för att lära sig mer om vad barn
behöver hjälp med i skolan och hemma
om de till exempel har ADHD.

Behov av ordning för brukarnas inflytande

Brukarombudet arbetar för att
flera ska kunna säga vad de tycker
om kommunens stöd och arbete.

Politiker pratar med brukare. 
Men brukarombudet har upptäckt att
kommunen inte alltid lyssnar på personer
som har en psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

Brukarombudet ska arbeta
för att flera ska kunna säga vad de tycker
så att kommunen lyssnar.

Tillgänglig information

När coronapandemin kom
fanns först inte så mycket information
om vad det var för sjukdom
och vad vi måste göra under pandemin.

Alla har inte datorer
och kommunens webbplats
är inte lättläst.
Och det kan vara svårt för brukare
att komma i kontakt med kommunen.

Brukarombudet sa till kommunen
att det måste finnas information
som flera kan förstå.
Det lyssnade kommunen på.

I EU samarbetar många länder i Europa.
Det finns en ny lag från EU i Sverige
om tillgänglig information.
Lagen handlar om att kommunens webbplats
ska vara tillgänglig för alla.

Ordet tillgänglig betyder
att det ska vara lätt
att nå och förstå för alla.

Kommunen arbetar med webbplatsen
och utbildar personer så att de skriver
så att flera kan förstå texten. 

Det går att berätta för kommunen
om något inte är tillgängligt.
Då ska kommunen göra det tillgängligt.

Boendefrågor för personer med
funktionsnedsättning

Flera personer som fått ett beslut
om särskilt boende väntar på
att få en lägenhet att flytta till.

En del vill köpa en egen lägenhet
som personal kan komma till.

Det behövs mer stöd i Uppsala kommun.

En del vill ha boendestöd inom LSS.
LSS är Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

Andra kommuner har provat
boendestöd inom LSS.
Uppsala kommun har inte gjort det än
för att det inte står om boendestöd i LSS.

Det finns personer som är yngre än 65 år
som bor på äldreboenden.

Det är ofta personer som fått en stroke
eller en neurologisk sjukdom.
Den som har en neurologisk sjukdom
kan ha svårt att se, gå och prata.

Det passar inte bra för dem
att bo på ett äldreboende.
Brukarombudet tycker därför
att kommunen ska ändra på det.

Program för full delaktighet

Rehabilitering betyder att träna så att
kroppen fungerar som bra som möjligt.

Brukarombudet har sett
att boende och rehabilitering
inte har förbättrats för personer
med neurologiska funktionsnedsättningar.

Brukarombudet pratar med andra
på kommunen som kan göra så att
boende och rehabilitering fungerar bra.

Programmet från 2016 för full delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
måste bli mer känt i Uppsala kommun.
Det vill både brukarombudet och
de som bestämmer i Uppsala kommun.
De kallas politiker.

Det som står i programmet ska bli verklighet.
Då kan personer med funktionsnedsättning
bestämma över sitt liv
och vara med i allt som händer.

Därför arbetar Uppsala kommun tillsammans med
Funktionsrätt Uppsala kommun.

Uppsala kommun har ansvar för arbetet. 
Därför tar kommunen fram en ny text
som kallas för förstudie.

De som skriver texten är brukarombudet
och en annan person som arbetar på kommunen
och Funktionsrätt Uppsala kommun.

Agenda 2030

Agenda 2030 är hela världens mål
för en hållbar utveckling.
I målen står det att länderna ska ta ansvar för
pengar, miljön och hur vi är mot varandra.

Uppsala kommun ska göra arbetet
med delaktighet och inflytande tydligt
för att nå målen i Agenda 2030.

Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Kommunen ska också göra allt som står i
Styrkraft i funktionshinderspolitiken.

Styrkraft i funktionshinderspolitiken
är namnet på en utredning.
En utredning är en undersökning.

Där står det vad hela vårt land Sverige
måste göra för att alla ska bli delaktiga.

Här är exempel på vad som ska göras:

 • Skapa lösningar som fungerar
  för så många som möjligt redan från början.
 • Göra allt tillgängligt som inte är tillgängligt nu.
 • Ge stöd och lösningar som passar varje person
  för att alla ska kunna bli mer självständiga.
 • Arbeta mot orättvis behandling
  av personer med funktionsnedsättning.

Brukarombudet säger att
barnet är extra viktigt i det arbetet.

En brukare är en person som får hjälp

Vi kallar dig för ditt namn när vi ses.
Men när vi pratar om flera personer
som får hjälp av kommunen
säger vi brukare.

Brukare kan bo på ett gruppboende
eller ha en personlig assistent
eller arbeta på en daglig verksamhet.

Brukarombudets arbete 2020 - lättläst (PDF, 76 KB)

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.