Aktuellt inom Uppsala kommuns funktionsrättsråd

Logotyp Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
Bolag för fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift

Bolaget ska ge möjligheter till samordningsvinster och stordriftsfördelar.

Illustration balans mellan bolag och förvaltning
Balansen mellan bolag och förvaltning

Ansvaret fördelas mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget.

Illustration starkare politiskt genomslag
Starkare politiskt genomslag

Politiska visioner och beslut ska underlättas med det nya bolaget.

Kvinna och man tar i hand för avtal
Information till leverantörer

Läs vad som gäller för dig som leverantör med med koppling till bolagets ansvarsområde..

Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommuns funktionsrättsråd arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt Funktionsrätt Uppsala kommun.

Förtroendevalda i Uppsala kommuns funktionsrättsråd

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har 21 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala kommuns funktionsrättsråds sekreterare

Rosalind Göthberg

Telefon:
018-726 12 24