Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommuns funktionsrättsråd arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt Funktionsrätt Uppsala kommun.

Förtroendevalda i Uppsala kommuns funktionsrättsråd

Uppsala kommuns funktionsrättsråd har 21 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala kommuns funktionsrättsråds sekreterare

Rosalind Göthberg

Telefon:
018-726 12 24