Socialnämnden sammanträder 14.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. Vi ansvarar för barnrättsfrågor och vissa familjerättsliga frågor. Vi ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Om missbruk finns i kombination med psykisk funktionsnedsättning ansvarar vi för att hjälpa individer eller familjer där missbruk, beroende eller våld i nära relation är det huvudsakliga problemet. Vi ansvarar också för öppenvård och råd och stöd till barn, unga och vuxna samt hem för vård eller boende för barn, unga och vuxna.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i socialnämnden

Socialnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta socialnämnden

socialförvaltningen arbetar de tjänstepersoner som stödjer socialnämndens arbete.