Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Ett länscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck startar i Uppsala i början av 2025. Under projekttiden står länsstyrelsen för finansieringen och Uppsala kommun är huvudman.

Träd som illustrerar heder
Illustration: Linnea Blixt

Tillsammans med länsstyrelsen kommer länets kommuner, Polismyndigheten och Region Uppsala att styra verksamheten för att ge stöd från socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldrar. Resurscentrumet kommer också erbjuda utbildning och vägledning för yrkesverksamma i hela länet.

– I Uppsala län finns en tragisk historik, och vi är många som minns Fadime Sahindal som mördades av sin pappa i Uppsala 2002. Hon sa i sitt tal i riksdagen 2001: ”Om alla drar sitt strå till stacken behöver sådant här inte upprepas”. Flera aktörer i länet har arbetat hårt för att detta inte ska upprepas, men det är ett svårt arbete. Genom den här verksamheten har kommuner och myndigheter möjlighet att dra sitt strå till stacken och det finns en stark vilja att göra det, säger Destine Misto, projektledare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Medel från regeringen

Länsstyrelsen ansökte sommaren 2023 om medel från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) för att starta ett resurscentrum och har jobbat vidare med projektets struktur, inriktning och samverkansformer sedan dess. Regeringen tilldelar NCH medel för att möjliggöra dessa utvecklingssatsningar via länsstyrelserna och ambitionen är att det ska finnas fler resurscentrum nationellt mot hedersrelaterat våld och förtryck på sikt.

19 juni 2024 fattade socialnämnden i Uppsala beslut om att Uppsala kommun blir huvudman för satsningen i länet.

– Mörkertalet är stort och samhället behöver göra mer. Därför är det bra att vi kan kroka arm med olika aktörer, öka samverkan och bidra till ett stärkt stöd för hela länet. Samhällsaktörerna måste finnas till för att hjälpa människor, på ett tillitsfullt sätt som bygger förtroende. Vi i Uppsala kommun vill gärna bidra till att det, säger Hanna Victoria Mörck (V) ordförande i socialnämnden, Uppsala kommun.

Verksamheten startar våren 2025 och kommer bekostas av statsbidrag via länsstyrelsen till 2027. Under tiden kan verksamheten utvecklas och växa och planen är att resurscentrumet efter 2027 ägs gemensamt av länets kommuner, Polismyndigheten och Region Uppsala.

– Det är en mänsklig rättighet att få göra sina egna livsval och leva ett liv fritt från våld och förtryck. Samhället behöver samlas för att värna den rätten och vi tror verkligen på idén om att samverka i arbetet mot våld och förtryck så att alla, oavsett var i länet de bor och verkar, ska få likvärdigt stöd, säger Stefan Attefall som är landshövding i Uppsala län.