Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu inrättas ett stödcentrum vid krishändelser

Kommunen har en viktig roll i samband allvarliga händelse eller kriser. Som ett komplement till kommunens krisstöd etablerar nu Uppsala kommun ett stödcentrum vid krishändelser.

En hand läggs på en persons knä. Bilden illustrerar ett tröstande samtal.

– Det senaste året har det skett flera våldsdåd och andra krisartade händelser som påverkat många. För att stärka det sociala stödet till Uppsalabor som drabbas av en allvarlig händelse etablerar vi nu ett stödcentrum vid krishändelser, säger Hanna Victoria Mörck (V) ordförande i socialnämnden, Uppsala kommun.

Stödcentrum vid krishändelser

Stödcentrum vid krishändelser aktiveras när kommunens krisstöd ser att det finns ett behov av fortsatt stöd till drabbade personer, efter att den akuta fasen är över.

– Stödcentrums krisstöd ligger mellan det akuta krisstödet och socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet, regionen och civila samhällets stödinsatser, säger Hanna Victoria Mörck.

När stödcentrum är aktiverat går det att ringa dit via ett mobilnummer. Numret delas ut till drabbade personer och finns även publicerat på uppsala.se under perioden som stödcentrum är aktiverat.

Stödcentrum vid krishändelser erbjuder upp till fem stödsamtal utan föregående biståndsbeslut i nära anslutning till den aktuella händelsen. Det är kurator eller familjebehandlare på socialförvaltningen som håller i stödsamtalen. Finns det behov av ytterligare stödinsatser efter fem samtal hänvisas personerna till socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet, vårdcentral och civila samhällets stödinsatser.

Kort om kommunens krisstöd

Kommunens krisstöd är en organisation som kan träda i kraft då en större eller allvarlig händelse drabbat Uppsala. Krisstödet kan snabbt vara på plats och stötta direkt och indirekt drabbade personer med råd och stöd.

Stora olyckor, våldsbrott eller väderkatastrofer är exempel på händelser som kan leda till insatser från kommunens krisstöd. 

Mer information finns på sidorna Vid en allvarlig händelse eller kris på uppsala.se