Utbildningsnämnden sammanträder 16.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö. Vi arbetar också för att utbildningsresultaten ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av stöd. Vi vill också öka barns och ungdomars delaktighet så att de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utbildningsnämnden

utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Utbildningsnämnden
Uppsala kommun
UPK 2100
Box 1023
751 40 Uppsala