Vi stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vårt uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–19. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019-2022/2023

  Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 2022/2023 med utblick mot 2030.

 • Verksamhetsplan och budget utbildningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån Mål och budget 2018–2020 och presenterar nämndens prioriteringar.

 • Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

  Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg reviderades av utbildningsnämnden 25 mars. Observera att regeländringen om tre månaders handläggningstid börjar tillämpas i placeringskörningen i augusti mot placeringar i november 2020 och att regeländringen om direktplacering börjar tillämpas i körningen i oktober 2020 mot placeringar i januari 2021. OBS! Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

 • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 t.o.m. läsåret 2021/2022

  Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av lokaler till, i första hand, förskola och grundskola, men pedagogiska lokaler för gymnasieskola och vuxenutbildning behandlas också.

 • Reglemente för skolskjuts och andra elevresor

  Reglementet gäller för resor till och från förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Se alla styrdokument
Kontakta utbildningsförvaltningen
Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala