Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning. På så sätt får du tid att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning, i och utanför din egen bostad. Av boendestödet får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödet kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och sjuksköterska. Boendestödet är kostnadsfritt.
Ansök om boendestöd genom att kontakta en biståndshandläggare.

Kommunens boendestöd finns i tre boendestödsområden: Norra, Södra och Östra. Inom boendestödet finns specialteam:

  • unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (under 25 år).
  • vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (från 25 år och uppåt).
  • "Kom vidare", som är specialteam utformade för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, även kallad borderline.

Läs mer om våra boendestödsområden på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet.

Kontaktperson

En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Barnsomsorg för unga över 12 år som omfattas av LSS. Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårdnadshavaren betalar för mellanmål och lunch under lovdagar.
Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidstillsyn.

Korttidsvistelse

Tillfällig vistelse på ett korttidshem eller hos en stödfamilj för återhämtning eller miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ge anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling.
Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om korttidsvistelse.

Ledsagarservice

Du som är 21 år eller äldre och behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan ha rätt till en ledsagare. 
Läs om ledsagarservice.

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent.
Läs om personlig assistans.

Personligt ombud 

Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakten med myndigheter.
Läs om personligt ombud.

Närvårdsteamet NPF

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig över 18 år som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande.
Läs mer om Närvårdsteamet NPF på webbplatsen regionuppsala.se .

Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Hikikomori ger stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.

Läs om Hikikomori på vardochomsorg.uppsala.se.

Nyheter om funktionsnedsättning