Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning. På så sätt får du tid att koppla av eller göra någon egen aktivitet.
Ansök om avlösning

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsvariation, i och utanför din egen bostad. Av boendestödet får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödet kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och sjuksköterska. Boendestödet är kostnadsfritt.

Kommunens boendestöd finns i tre boendestödsområden: Södra, Norra och Östra. Inom boendestödet finns ett specialteam:

  • Boendestöd Neuropsykiatri som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Detta område är också indelat geografiskt i team Södra, Norra och Östra.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet.
Hemtjänst

Kontaktperson

En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.
Kontaktperson

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Barnsomsorg för unga över 12 år som omfattas av LSS. Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårdnadshavaren betalar för mellanmål och lunch under lovdagar.
Ansök om korttidstillsyn via biståndshandläggare.

Korttidsvistelse

Tillfällig vistelse på ett korttidshem eller hos en stödfamilj för återhämtning eller miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ge anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling.
Ansök om korttidsvistelse via biståndshandläggare.

Ledsagarservice

Du som är 21 år eller äldre och behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan ha rätt till en ledsagare. 
Ledsagarservice

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent.
Personlig assistans

Personligt ombud 

Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakten med myndigheter.
Personligt ombud

Närvårdsteamet NPF

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig över 18 år som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande.
Närvårdsteamet NPF på regionuppsala.se .

Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Hikikomori ger stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.
Hikikomori på vardochomsorg.uppsala.se.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Under 2021 byter vi datasystem för biståndshandläggning. Det innebär att handläggningstiden är lite längre än vanligt. Under vissa perioder är också vår tillgänglighet begränsad.

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om funktionsnedsättning

  • Vinnare av omsorgspriset 2021

    Årets pristagare av omsorgspriset hyllades digitalt under kommunfullmäktiges möte. Kommunen vill genom priset lyfta fram medarbetare som gjort skillnad i sitt arbete och kan inspirera och leda till utveckling och fler innovativa idéer.

  • Brukarombudets årsrapport 2020 fokuserar på delaktighet och inflytande

    Brukarombudets årsrapport för 2020 har stort fokus på förslag till åtgärder för att stärka full delaktighet och inflytande samt öka egenmakt för personer med funktionsnedsättning, särskilt i situationen med covid-19.

  • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

    Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

Se fler nyheter