Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning. På så sätt får du tid att koppla av eller göra någon egen aktivitet.
Ansök om avlösning

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsvariation, i och utanför din egen bostad. Av boendestödet får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödet kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och sjuksköterska. Boendestödet är kostnadsfritt.

Kommunens boendestöd finns i tre boendestödsområden: Södra, Norra och Östra. Inom boendestödet finns ett specialteam:

  • Boendestöd Neuropsykiatri som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Detta område är också indelat geografiskt i team Södra, Norra och Östra.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet.
Hemtjänst

Kontaktperson

En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.
Kontaktperson

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Barnsomsorg för unga över 12 år som omfattas av LSS. Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårdnadshavaren betalar för mellanmål och lunch under lovdagar.
Ansök om korttidstillsyn via biståndshandläggare.

Korttidsvistelse

Tillfällig vistelse på ett korttidshem eller hos en stödfamilj för återhämtning eller miljöombyte. Korttidsvistelse kan även ge anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling.
Ansök om korttidsvistelse via biståndshandläggare.

Ledsagarservice

Du som är 21 år eller äldre och behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan ha rätt till en ledsagare. 
Ledsagarservice

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent.
Personlig assistans

Personligt ombud 

Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakten med myndigheter.
Personligt ombud

Närvårdsteamet NPF

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig över 18 år som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande.
Närvårdsteamet NPF på regionuppsala.se .

Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Hikikomori ger stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.
Hikikomori på vardochomsorg.uppsala.se.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Under perioden 19 april – 7 maj byter omsorgsförvaltningen datasystem. Det innebär att vår tillgänglighet är begränsad under dessa veckor.

För kontakt med biståndshandläggare/funktionsnedsättning under denna tid kan du ringa till vår mottagningstelefon, 018-727 06 80. Den är bemannad varje måndag-fredag mellan 9.00-11.30 och 13-15.30.

Undantag är 30 april och 7 maj då har vi öppet 9.00-11.30. Du kan också mejla till OMFMottagningsenheten@uppsala.se.

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om funktionsnedsättning

  • Sysselsättning för unga ska motverka utanförskap

    Uppsala kommun går in i ett samverkansprojekt och stöttar Uppsala Stadsmission med 4,4 miljoner kronor. Projektet ska stötta unga med behov av särskilda insatser och stöd med en meningsfull sysselsättning.

  • Dagliga verksamheter gör fortsatt paus för att minska smittspridning

    För att minska risk för smittspridning mellan daglig verksamhet och gruppbostäder inom LSS har Uppsala kommun beslutat att förlänga pausen av vissa dagliga verksamheter. Beslutet har fattats på rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Uppsala.

  • Anpassade lärmiljöer gör att elever lär sig mer

    Skärmar, skrivbordscyklar och ”ståskåp” är några exempel på hur lärmiljön i Uppsalas skolor har utvecklats så att det blir lättare för alla barn att hänga med i skolarbetet.

Se fler nyheter