Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Personligt ombud är till för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Du har stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service.

Vem kan få personligt ombud?

 • Du som har en psykisk funktionsnedsättning.
 • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
 • Du som är över 18 år.
 • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra
  myndigheter.

Ett personligt ombud kan:

 • hjälpa dig att söka det stöd samhället har att erbjuda
 • stödja dig vid myndighetskontakter
 • arbeta utifrån ditt uppdrag och utför arbetet tillsammans med
  dig utifrån din egen förmåga.

Viktigt att veta

Personligt ombud har tystnadsplikt och för ingen journal. Det är ett kostnadsfritt och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete av till exempel handläggare, boendestödjare, god man eller kurator.

Personligt ombud

Telefon:
018-726 17 36
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 13 A
Postadress:
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Personligt ombud
753 75 Uppsala

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.