Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Rätt till riksfärdtjänst

  Om du har en stor funktionsnedsättning med en varaktighet på minst 12 månader kan du ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Du kan få riksfärdtjänst om du till exempel måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om du behöver hjälp av en ledsagare under själva resan. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst

 2. Ansök om riksfärdtjänst

  Du måste söka riksfärdtjänst minst en månad innan önskad resdag. Om din ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att du inte kan resa även om du skulle ha rätt till det.

  När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du boka din resa minst sju dagar innan avfärd. 
  Läs mer om hur du bokar din resa

  Ansök med blankett

  Ladda först ned blanketten till din dator och fyll sedan i den digitalt innan du skriver ut och signerar den.

  Ladda ned ansökningsblankett för riksfärdtjänst (PDF, 259 KB)

  Du kan också ringa färdtjänstinformationen och få blanketten hemskickad, eller hämta en blankett hos Kontaktcenter på Stationsgatan 12. 

  Intyg från läkare eller annan sakkunnig

  Ibland behöver en läkare eller annan sakkunnig bedöma ditt behov av riksfärdtjänst. Det gäller till exempel om det är första gången du ansöker om riksfärdtjänst. Använd den här blanketten:
  Riksfärdtjänst, utlåtande från sakkunnig (PDF, 882 KB)

  Undantag från ansökningstid

  Uppsala kommun gör bara undantag från ansökningstiden om ditt behov är akut. Om du behöver akut reshjälp måste du tydligt förklara varför du behöver resa.

  Överklaga beslutet

  Om du inte får rätt till riksfärdtjänst kan du överklaga beslutet. När du får beskedet får du också information om hur du kan överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från det datum du tagit del av beslutet.

  Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst   

 3. Julen 2021 – boka riksfärdtjänst

  Perioden för riksfärdtjänst julen 2021 är 23–27 december.
  Du som inte har ett tillstånd för riksfärdtjänst och ska ut och resa
  i jul, behöver ansöka om det till särskild kollektivtrafik senast
  10 november. Senaste datum för bokning är 24 november.

  Information: 018-727 16 00 vardagar 9–12 och 13–15.
  Bokning sker via trafikcentralen: 018-727 39 00 vardagar 8–16.

 4. Boka din resa

  Se tider för riksfärdtjänst i jul här ovanför.

  När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du ringa och boka din resa minst sju dagar innan avfärd.

  Du kan boka riksfärdjänst via ansökningsblanketten eller genom att ringa 018-727 39 00, vardagar 8.00–16.00.

 5. Avgifter för riksfärdtjänst

  Vad du betalar

  Du betalar vad resan skulle ha kostat med kollektivtrafik. Kommunen betalar transportkostnaderna om du har ett handikapphjälpmedel som måste transporteras till resmålet. Det kan till exempel vara en elrullstol.

  Kommunen betalar för ledsagare

  Kommunen betalar resan för din ledsagare och för din ledsagares resor. Om du stannar själv på ett resmål betalar kommunen för ledsagarens hemresa. Kommunen betalar också din ledsagares resa för att hämta dig. Ledsagarens resa ska då ske på det billigaste sättet.

  Medresenärer betalar själva

  En medresenär får betala vanligt biljettpris vid resor med kollektivtrafik. Om resan sker med taxi eller annat specialfordon betalar din medresenär samma egenavgift som du. Avgiftens storlek beror på hur lång resan är.

 6. Res med tåg, buss eller personbil

  Det är kommunen som avgör färdsätt, med hänsyn till din funktionsnedsättning.

  I första hand sker resorna med hjälp av allmänna kommunikationer, där du har hjälp av din ledsagare. I vissa fall där resa med allmänna kommunikationer är omöjligt att genomföra, används personbil eller specialfordon.

  Det finns riktlinjer som gäller vid resorna:

  • Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. Det betyder att din resa kan samordnas av kommun och att du får resa med en annan person i samma fordon. Det kan påverka tid för avresa och total restid. 
  • Vid dina resor med allmänna kommuniktioner ska du välja ett så billigt färdsätt och en så billig avgångstid som möjligt.
  • Du ska börja resan på den tid som är bestämd. Kommunen får maximalt ändra avresetiden med fyra timmar. Du får inte göra något uppehåll på resan.
  • Du ordnar själv med ledsagare om du har ett sådant tillstånd.
 7. Ledsagare vid riksfärdtjänst

  Detta gäller för ledsagare vid riksfärdtjänst:

  • Du kan få ta med en ledsagare när du behöver mer stöd än vad trafikföretaget kan ge. Ledsagarens uppgift på resan är att ge dig den hjälp och service som uppdraget kräver. Ledsagaren ska inte resa med av eget intresse.
  • I vissa fall kan du få ytterligare en ledsagare om du behöver mer stöd än vad den första ledsagaren och trafikföretaget kan ge dig.
  • Din ledsagare måste stiga på och av vid samma plats som du.
 8. Medresenär vid riksfärdtjänst

  Detta gäller för medresenärer på resor med riksfärdtjänst:

  • Du kan ta med en medresenär utan särskild prövning om du inte fått en ledsagare beviljad.
  • Din medresenär ska stiga på och av vid samma plats som du gör.
  • Din medresenär betalar en avgift för resan
  • I vissa fall kan du, efter en individuell prövning, ha flera medresenärer som följer dig på resan, men inte fler än vad som ryms i det fordon som du har tillstånd till.
 9. Kontakt

  Boka din resa med riksfärdtjänst

  Boka din resa med riksfärdtjänst hos trafikcentralen.

  Öppettider
  Vardagar 08.00–16.00.

  Telefon: 018-727 39 00

  Kontakta färdtjänstinformationen

  Det är viktigt för oss att alla resor sker på ett tryggt och förväntat sätt. Kontakta färdtjänstinformationen om du har synpunkter på din resa.

  Telefon:
  018-727 16 00, vardagar 9–12 och 13–15
  Besöksadress:
  Spikgatan 1 (endast förbokade besök)