Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Rätt till riksfärdtjänst

  Om du har en stor funktionsnedsättning med en varaktighet på minst 12 månader kan du ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Du kan få riksfärdtjänst om du till exempel måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om du behöver hjälp av en ledsagare under själva resan. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst

  Om du flyttar till en annan kommun får du inte längre resa med ditt riksfärdtjänststillstånd. Du behöver då ansöka om riksfärdtjänst hos din nya hemkommun.

 2. Ansök om riksfärdtjänst

  Du måste söka riksfärdtjänst minst en månad innan önskad resdag. Om din ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att du inte kan resa även om du skulle ha rätt till det.

  När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du boka din resa minst fyra dagar innan avfärd. 
  Läs mer om hur du bokar din resa

  Ansök med blankett

  Ladda först ned blanketten till din dator och fyll sedan i den digitalt innan du skriver ut och signerar den.

  Ladda ned ansökningsblankett för riksfärdtjänst (PDF, 387 KB)

  Du kan också ringa färdtjänstinformationen och få blanketten hemskickad, eller hämta en blankett hos Kontaktcenter som finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. 

  Skicka in din ansökan till:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Enheten för särskild kollektivtrafik
  753 75 Uppsala

  Medicinskt utlåtande från läkare eller annan sakkunnig

  Du kan behöva skicka in ett medicinskt utlåtande utfärdat av en sakkunnig person såsom sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Det gäller till exempel om det är första gången du ansöker om riksfärdtjänst. Använd dig av blanketten här nedan.


  Riksfärdtjänst, utlåtande från sakkunnig (PDF, 882 KB)

  Undantag från ansökningstid

  Uppsala kommun gör bara undantag från ansökningstiden om ditt behov är akut. Om du behöver akut reshjälp måste du tydligt förklara varför du behöver resa.

  Överklaga beslutet

  Om du inte får rätt till riksfärdtjänst kan du överklaga beslutet. När du får beskedet får du också information om hur du kan överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från det datum du tagit del av beslutet.

  Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst   

 3. Boka din resa

  När du fått ett beslut om riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon till den plats du vill resa till måste du ringa och boka din resa minst fyra dagar innan avfärd.

  Du bokar riksfärdtjänstresor med personbil eller specialfordon genom att ringa 018-727 39 00, vardagar 9.00–16.00.

  Nya bokningsregler för riksfärdtjänst

  Till dig som har ett pågående tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer och ledsagare eller som beviljas tillstånd till resa med allmänna kommunikationer och ledsagare:

  Från och med 1 juni 2023 ska du boka och köpa dina egna och ledsagarens biljetter och skickar efter genomförd resa biljetterna till nedanstående adress för ersättning av merkostnader. Uppsala kommun ersätter tågbiljetter andra klass eller ekonomiklass på flyg. Priset måste framgå av biljetten, annars måste även kvitto skickas med.

  Skicka även med clearing- och kontonummer, namn på bank samt namn och personnummer på personen som har kontot. Ersättning ges även vid eventuella resor (med billigaste färdsätt) som ledsagaren behöver göra för att möta upp dig vid resmålet eller åka hem efter att ha följt med dig till resmålet.

  När du reser med riksfärdtjänst sittandes i rullstol måste du ha en trafiksäker rullstol. Du ansvarar för att rullstolen är trafiksäker och kan fästas i fordonet på ett korrekt sätt.

  Adress:

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Enheten för särskild kollektivtrafik
  753 75 Uppsala

  Har du frågor kontaktar du färdtjänst ekonomi 018-727 45 82 eller trafikcentralen 018-727 39 00. Du kan även kontakta oss på ftjekonomi@uppsala.se

 4. Avgifter för riksfärdtjänst

  Vad du betalar

  Du betalar vad resan skulle ha kostat med kollektivtrafik. Kommunen betalar transportkostnaderna om du har ett handikapphjälpmedel som måste transporteras till resmålet. Det kan till exempel vara en elrullstol.

  Kommunen betalar för ledsagare

  Kommunen betalar resan för din ledsagare och för din ledsagares resor. Om du stannar själv på ett resmål betalar kommunen för ledsagarens hemresa. Kommunen betalar också din ledsagares resa för att hämta dig. Ledsagarens resa ska då ske på det billigaste sättet.

  Medresenärer betalar själva

  En medresenär får betala vanligt biljettpris vid resor med kollektivtrafik. Om resan sker med taxi eller annat specialfordon betalar din medresenär samma egenavgift som du. Avgiftens storlek beror på hur lång resan är.

 5. Res med tåg, buss eller personbil

  Det är kommunen som avgör färdsätt, med hänsyn till din funktionsnedsättning.

  I första hand sker resorna med hjälp av allmänna kommunikationer, där du har hjälp av din ledsagare. I vissa fall där resa med allmänna kommunikationer är omöjligt att genomföra, används personbil eller specialfordon.

  Det finns riktlinjer som gäller vid resorna:

  • Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. Det betyder att din resa kan samordnas av kommun och att du får resa med en annan person i samma fordon. Det kan påverka tid för avresa och total restid. 
  • Vid dina resor med allmänna kommunikationer ska du välja ett så billigt färdsätt och en så billig avgångstid som möjligt.
  • Du ska börja resan på den tid som är bestämd. Kommunen får maximalt ändra avresetiden med fyra timmar. Du får inte göra något uppehåll på resan.
  • Du ordnar själv med ledsagare om du har ett sådant tillstånd.
 6. Ledsagare vid riksfärdtjänst

  Detta gäller för ledsagare vid riksfärdtjänst:

  • Du kan få ta med en ledsagare när du behöver mer stöd än vad trafikföretaget kan ge. Ledsagarens uppgift på resan är att ge dig den hjälp och service som uppdraget kräver. Ledsagaren ska inte resa med av eget intresse.
  • I vissa fall kan du få ytterligare en ledsagare om du behöver mer stöd än vad den första ledsagaren och trafikföretaget kan ge dig.
  • Din ledsagare måste stiga på och av vid samma plats som du.
 7. Medresenär vid riksfärdtjänst

  Detta gäller för medresenärer på resor med riksfärdtjänst:

  • Du kan ta med en medresenär utan särskild prövning om du inte fått en ledsagare beviljad.
  • Din medresenär ska stiga på och av vid samma plats som du gör.
  • Din medresenär betalar en avgift för resan
  • I vissa fall kan du, efter en individuell prövning, ha flera medresenärer som följer dig på resan, men inte fler än vad som ryms i det fordon som du har tillstånd till.
 8. Kontakt

  Boka din resa med riksfärdtjänst

  Boka din resa med riksfärdtjänst hos trafikcentralen.

  Öppettider
  Vardagar 09.00–16.00.

  Telefon: 018-727 39 00

  Kontakta färdtjänstinformationen

  Det är viktigt för oss att alla resor sker på ett tryggt och förväntat sätt. Kontakta färdtjänstinformationen om du har synpunkter på din resa.

  Telefon:
  018-727 16 00, vardagar 9–12.
  Besöksadress:
  Sylveniusgatan 2 (endast förbokade besök)
 9. Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar dina uppgifter för att utföra färdtjänst, riksfärdtjänst och omsorgsresor med den rättsliga grunden myndighetsutövning.

  Gatu- och samhällsmiljönämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kan kontaktas via e-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se.

  Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det, såvida inte uppgifterna bedöms omfattas av sekretess. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

  För att vi ska kunna behandla din ansökan om färdtjänst måste du lämna de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Under handläggningen kan vissa uppgifter komma att delas med Region Uppsala och Försäkringskassan.
  Vid beställningen av färdtjänst nyttjar vi Google Fonts API, vilket innebär att ditt IP-nummer kan komma att överföras till USA. USA är ett land med adekvat skyddsnivå.

  För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Du kan kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB genom att skicka e-post till: dataskyddsombud@uppsala.se.

  Om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter