Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om bostadsanpassningsbidrag

  Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad och få ditt dagliga liv att fungera.

  Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bidraget

  Bostadsanpassningsbidrag riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning oavsett ålder. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som du ansöker om. Du kan ansöka om bidrag för att anpassa den bostad där du bor permanent.

  Hur du ansöker

  Stadsbyggnadsförvaltningen är den kommunala förvaltning i Uppsala som handlägger bostadsanpassningsbidrag.

  Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett där du anger vad du vill ansöka om för åtgärder.

  Intyg från en sakkunnig person som styrker behovet av anpassningen behöver följa med ansökan. En sakkunnig är till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.

  Vid omfattande åtgärder kan du bifoga en kopia av offert eller kostnadsberäkning till din ansökan. Det är ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärderna i ansökan.

  Om du inte själv äger din bostad behöver din fastighetsägare godkänna att anpassningarna får utföras. Det gäller även om någon annan står på hyreskontraktet eller äger bostaden tillsammans med dig. För en snabbare handläggning be fastighetsägaren fylla i sitt medgivande direkt på blanketten.

  Exempel på anpassningar

  • trösklar
  • stödhandtag eller ledstänger
  • spisvakt
  • duschplats
  • bredda dörröppningar
  • kök
  • belysning
  • hiss eller ramp
  • dörrautomatik
  • spol- och torkanläggning

  Om din anpassning kräver bygglov eller att en bygganmälan görs så kan du få bidrag även för den kostnaden.

 2. Ansök om bostadsanpassningsbidrag

  Ansök digitalt

  Du kan ansöka digitalt med hjälp av ditt Bank-ID. Kom ihåg att du behöver bifoga intyg till din ansökan.

  Äger du inte din bostad kan du även behöva godkännande av fastighetsägaren eller av den som står på bostadskontraktet.

  Blankett medgivande från nyttjanderättshavare (PDF, 197 KB)

  Ansök per post

  Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in med vanlig post, postadress finns angiven på blanketten. Kom ihåg att bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan.

  Ansökningsblankett (PDF, 253 KB)

 3. Bostadsanpassningsbidrag - så fungerar det

  Det här kan du få bidrag för

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med när du flyttar.

  Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen.

  Normalt underhåll av bostaden kan du inte få bidrag för.

  Om du flyttar gäller särskilda krav på att du väljer en tillgänglig bostad.

  Beställa arbetet

  Du som får bidrag beviljat bestämmer själv vilken entreprenör (hantverkare) som du vill anlita. Du kontaktar alltså en entreprenör och ber dem göra arbetet. Arbetet ska utföras på rätt sätt enligt beslutet.

  Arbetet måste utföras av en entreprenör som har godkänd F-skattsedel och som följer branschregler. Den färdiga anpassningen äger du. Mellan dig och entreprenören gäller alltid konsumenttjänstlagen.  

  Tänk på att

  • Om du beställer ett större arbete än vad som ingår i beslutet betalar du själv för det som inte ingår i beslutet. 
  • Om du väljer att göra arbetet själv kan du inte få bidrag för arbetskostnaden utan endast för kostnad av material. Du måste lämna in kvitton för att kunna få bidraget utbetalt.

  Om du av någon anledning inte själv, eller med hjälp av närstående, kan ta kontakt med en entreprenör för att beställa arbetet kan du kontakta din handläggare.

  Betala arbetet

  När arbetet är helt klart skickar entreprenören fakturan till dig. Det är du själv som godkänner och betalar fakturan.

  När du fått fakturan skickar du en kopia på den och dina kontouppgifter till din handläggare.            

  Innan bidraget betalas ut till dig gör handläggaren en uppföljning och ibland ett hembesök.            

  Om arbetet är utfört på rätt sätt enligt beslutet betalar vi ut bidraget till ditt konto.

  Om du fått hjälp av handläggaren att kontakta entreprenör kommer de att skicka din faktura till kommunen. Om arbetet är utfört på rätt sätt enligt beslutet betalar vi ut bidraget till entreprenören.

  Att ansöka i efterhand

  Om du redan har utfört anpassningen kan du söka om bidrag i efterhand. Du behöver då bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den gjordes. Du behöver även skicka med faktura eller kvitto som visar vilka kostnader du haft för anpassningen. I vissa fall kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes till exempel genom att fotografera före och efter. Om handläggaren inte kan utreda om anpassningen var nödvändig kan det innebära att bidrag inte beviljas.

  Så här fungerar det att ansöka om bostadsanpassningsbidrag: 

  1. Ansökan
   För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in en ansökan och ett intyg (se ovan).

   Se till att fylla i ansökningsblanketten så fullständigt som möjligt – då sparar du tid. Om information saknas behöver vi begära in kompletterande uppgifter vilket förlänger handläggningen. 

   Du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning på vår servicetelefon 018 – 727 44 26.

  2. Intyg
   Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, eller annan sakkunnig, som har kunskap om din funktionsnedsättning. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter kan du ringa kommunens växel 018 – 727 00 00.

  3. Ansökan inkommer
   När ansökan med tillhörande intyg inkommit till oss anses den vara komplett och ett bekräftelsebrev skickas till dig. Ärendet placeras i kö och handläggs i turordning efter ankomstdatum. Du har samma handläggare genom hela handläggningsprocessen.

  4. Utredningen påbörjas
   Ditt ärende prövas mot lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Din handläggare granskar ansökan och intyg och tar vid behov kontakt med dig för att boka in ett hembesök eller för att ta in kompletterande uppgifter. Medgivande från fastighetsägaren kan behövas liksom offerter från entreprenörer.

  5. Beslut
   Du kan få bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet skickas till dig per post. 

   Om du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag så står bidragsbeloppet på ditt beslut, din handläggare har bedömt det beloppet som skäligt  för att kunna utföra de åtgärder som du beviljats bidrag för. 

   Om ansökan inte kan beviljas så kontaktar vi alltid dig så du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Om du får avslag på din ansökan så slutar processen här. Du har alltid möjlighet att överklaga ditt beslut. Information om detta finns alltid på beslutet som skickas till dig.

  6. Beställa åtgärderna
   Det finns två vägar att gå när det kommer till att utföra åtgärderna. Antingen beställer du själv beviljad åtgärd direkt från en entreprenör som innehar F-skattsedel och behörighet inom aktuellt område. 

   Om du inte själv kan beställa arbetet så kan du ge handläggaren en fullmakt att beställa i ditt namn. Mer information om det kommer med beslutet.

  7. Utbetalning av bidrag
   Har du själv beställt och betalat för anpassningen skickar du fakturakopia och ditt kontonummer till din handläggare. Handläggaren måste göra ett hembesök för att godkänna att anpassningen är korrekt utförd innan utbetalning genomförs.

   Om vi fått fullmakt från dig så beställer vi åtgärderna från entreprenören som står angiven på beslutet. Beställningen sker i ditt namn och därmed gäller konsumenttjänstlagen. Faktura skickas sedan direkt till kommunen för betalning.

   Viktigt att du hör av dig om det är något som inte blev bra.

  8.  Nu är anpassningen klar!

 4. Reparation av anpassning

  Bidrag till reparation av anpassning

  Om du fått bostadsanpassningsbidrag till en anpassning av tekniskt slag, till exempel en hiss eller dörrautomatik, så kan du vara berättigad att få bidrag för eventuella reparationer och besiktningar. Om en anpassning skadats genom slitage som beror på din funktionsnedsättning kan du få bidrag till reparation av skadan även om anpassningen inte är teknisk utrustning. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer. 

  Om dörrautomatiken inte fungerar

  1. Kontrollera om strömbrytaren till dörrautomatiken är på. Strömbrytaren sitter oftast nära dörrautomatiken, högt upp på väggen. Strömbrytaren är på när den står på 1. Står den på 0 ska den vridas till 1. 
  2. Kontrollera handsändaren genom att trycka på knappen.
   1. Om en röd lampa blinkar på ena sidan fungerar handsändaren.
   2. Om lampan inte lyser eller om den blinkar med svagt rött sken behöver batteriet bytas. Det är du som ansvarar och betalar för det. 
  3. Om dörren inte stänger helt.
   1. Kontrollera om det fastnat grus under dörren som behöver tas bort.
   2. Låset på dörren behöver rengöras och smörjas.
  4. Om dörren hänger snett kan gångjärnen ha gått sönder. 

  Kan du inte själv göra kontrollen fungerar får du be någon att hjälpa dig. Det kan vara en anhörig, granne eller personal från hemtjänsten. Fungerar inte det kan du som bor i hyreshus och bostadsrätt kontakta fastighetsskötaren. Om dörrautomatiken inte fungerar efter att du kontrollerat punkt 1–4 kan du ansöka om bidrag för reparation. Du kontaktar då Uppsala kommun.

  Det kan du göra genom att skicka ett mail till oss på enheten för bostadsanpassningsbidrag. Vi läser och svarar på dem varje vardag.

  Du skriver då till bostadsanpassning@uppsala.se  

  Du kan även kontakta oss via telefon 018–727 44 26. Om du ringer utanför våra telefontider går det bra att lämna meddelande. Vi kommer då ta kontakt med dig.  

  Det går också bra att ringa kommunens kontaktcenter på telefon 018–727 00 00. De har öppet vardagar mellan klockan 8–17. De kan hjälpa dig att lämna ett meddelande till oss.

 5. Information – intygsskrivare

  Varför behövs intyg? 

  Intyget behövs för att styrka behovet av bostadsanpassning. Till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag har Boverket tagit fram föreskrifter kring hur lagen ska tolkas. I föreskrifterna framgår att intyg behövs för att visa att de åtgärder sökande ansöker om är nödvändiga med hänsyn till dennes funktionsnedsättning.

  Bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel?

  Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag om behovet av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det är viktigt att det framgår av intyget om det varit aktuellt att prova med hjälpmedel. Till exempel behöver det utvärderas om trösklar kan utjämnas med kilar som förskrivs som hjälpmedel eller om det fungerar för sökande att använda badkarsbräda istället för att ta bort badkaret. 

  Vad ska intyget innehålla?

  På Socialstyrelsens hemsida hittar du föreskrifter gällande vad ett intyg ska innehålla (Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2018:54).

  Det måste finnas en klar koppling mellan den sökandes funktionsnedsättning och sökt åtgärd. Därför är det viktigt att beskriva hur det fungerar för den sökande att utföra aktiviteter i den fysiska miljön som önskas anpassas. Använd gärna Uppsala kommuns intygsmallar vid utfärdande av intyg. Dessa är utformade för att enkelt hjälpa dig som intygsskrivare att få med alla viktiga delar i intyget. 

  Mallar

  Åtgärdsförlag

  Du kan vid behov bifoga ett separat åtgärdsförslag. I Uppsala kommun önskar vi att åtgärdsförslag bifogas när ansökan handlar om stödhandtag, trösklar och spisvakt. Detta för att förenkla och därmed påskynda handläggningen av dessa ärenden. 

  Mallar

  Ny som intygsskrivare?

  Hör av dig till oss om du önskar få mer information kring bostadsanpassningsbidrag och vad du behöver tänka på som intygsskrivare. Vi håller kontinuerligt utbildningar i intygsskrivning där även granskning av intyg ingår. Då går vi också igenom handläggarens, intygsskrivarens och sökandes olika roller samt informerar om hur handläggningsprocessen ser ut och hur den påverkar er och den sökande.

  Mejla eller ring och anmäl dig så hör vi av oss när ett tillfälle för detta dyker upp! Vi lägger även ut här på hemsidan när ett tillfälle är inbokat.

 6. Information – fastighetsägare (återställningsbidrag)

  Ägarmedgivande

  För att ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden får inte kräva ersättning av sökanden eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

  Under utredningen kontaktar handläggaren fastighetsägaren för att inhämta ett skriftligt ägarmedgivande om det inte redan finns i ansökan.

  Den som beviljas bostadsanpassningsbidrag får ett skäligt belopp för att själv anpassa sin bostad. Innan bidraget betalas ut kontrolleras att anpassningen som utförts är tillgänglig för den sökande.

  Den sökande har möjlighet att lämna en fullmakt till handläggaren som då är behjälplig med kontakter med olika entreprenörer. Men det sker då alltid på uppdrag av den sökande.

  Fastighetsägaren kan överta rätten till bidrag från den sökande 

  Bostadsanpassningsbidraget beviljas till en enskild person. Om du som fastighetsägare vill passa på att göra fastigheten tillgänglig för alla boende och samtidigt påverka utformningen så finns möjlighet att överta den sökandes bidrag.

  Möjlighet att överta rätten till bidraget omfattar beviljade åtgärder i anslutning till den sökandes lägenhet om denna innehas med hyres- eller bostadsrätt. Den sökande och fastighetsägaren behöver vara överens om överlåtelsen och skicka in ett skriftligt avtal till bostadsanpassningen.

  Överenskommelsen gäller under förutsättning att ägaren åtar sig att utföra de åtgärder som bidrag har beviljats för. Utbetalning av bidraget sker efter kontroll av att den utförda anpassningen är tillgänglig för den sökande.

  När fastighetsägaren övertagit rätten till bidrag blir denne ägare till anpassningen med ansvar för tillkommande underhåll och reparationer. 

  Återställningsbidrag

  Fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa anpassningar som gjorts i fastigheten med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller anpassningar i allmänna utrymmen som inte används längre och som är till nackdel för andra boende.  

  Mer om återställningsbidrag (hos Boverket)

  Ansökan om återställningsbidrag (PDF, 218 KB) (blankett)

 7. Information – utförare

  Vill du som entreprenör bidra till att skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad? Ta gärna kontakt med enheten för bostadsanpassningsbidrag och berätta vilka tjänster ditt företag kan erbjuda.

  Som utförare av anpassningar kan du komma i kontakt med enheten för bostadsanpassningsbidrag i olika situationer. Det handlar då oftast om:

  • offertförfrågan
  • att diskutera vilka åtgärder som skulle kunna utföras
  • att utföra de anpassningar som bidrag beviljats för

  Du som utförare av anpassningen kan bli kontaktad av en sökande eller av kommunens handläggare. I de fall kommunens handläggare beställer åtgärder sker det på uppdrag av den sökande. Handläggaren företräder då den sökande genom fullmakt. Vi har inga upphandlade avtal med entreprenörer.

  Enheten för bostadsanpassningsbidrag skiljer sig från övrig verksamhet i kommunen. Det är därför viktigt att fakturan innehåller mervärdesskatt och är ställd till den sökande men med kommunens adress. Med den sökandes namn först och en c/o adress så blir det inte kommunen som blir fakturerad rent skattetekniskt.

  Fakturaadress:  

  Sökandes namn, c/o Uppsala kommun, UPK 5100, Box 1023, 751 40 Uppsala

  leverantorsfaktura.uppsalakommun@uppsala.se

 8. Kontakt

  Kontakta enheten för bostadsanpassningsbidrag

  Telefontid
  Måndag–torsdag: 9–11 
  Fredag: 13–15

  Telefon:
  018-727 44 26
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Enheten för bostadsanpassningsbidrag
  753 75 UPPSALA

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.