Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av effektivitet inom individ-familjeomsorg

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska effektiviteten inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på ekonomistyrning inom barn- och ungdomsvården, missbruksvården och ekonomiskt bistånd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Efter genomförd granskning bedömer vi att socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden bedriver en effektiv individ- och familjeomsorg.

Sammanfattning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden gör erforderliga analyser av de bakomliggande orsakerna till nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen och vilka mekanismer som driver kostnadsutvecklingen. Det noteras att kostnadsutvecklingen inom barn- och ungdomsvården och missbrukarvården är beroende av antalet insatser och kostnaden per insats. Konkreta handlingsplaner har införts för att komma till bukt med de senaste årens underskott. Relevanta nyckeltal analyseras för att styra och följa upp effektiviteten.