Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Anpassningar för ökad kvalitet i utbildning i SFI

Uppsala kommun erbjuder idag SFI, svenska för invandrare, både som fysisk klassrumsundervisning och som distansundervisning. Från och med 2025 kommer distansundervisning bara att erbjudas vid särskilda behov.

- Vi har sett att antalet elever som slutför kurserna är väldigt låg när undervisningen sker på distans. Det tyder på att undervisningen inte möter de behov som eleverna har, och då behöver vi göra anpassningar i vårt erbjudande, säger Mattias Kristenson (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsmarknadsnämnden har därför tagit beslut om att avsluta avtalet om distansutbildning vid årsskiftet. I stället kommer SFI-undervisning i större utsträckning ske i Uppsala kommuns egen regi på Utbildnings- och jobbcenter komvux. Där kommer det att finnas möjlighet för elever att studera under kvällar och på så kallad flexundervisning.

- Vi behöver hela tiden utvärdera och säkerställa att vi erbjuder vuxenutbildning av hög kvalitet. När vi utökar vårt erbjudande i egen regi skapar vi bättre förutsättningar för eleverna att klara sina studier, säger Monica Lindgren Peterson (V), 1:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Under hösten inleder Uppsala kommun en ny upphandling för att bedriva vuxenutbildning i till exempel allmänna ämnen på grundläggande nivå och allmänna ämnen på gymnasienivå. Upphandlingen genomförs tillsammans med andra kommuner i länet för att få bättre ekonomi i avtalen.

Skolverket släppte en rapport 2023 som visar att det finns stora svårigheter med att bedriva SFI-undervisning på distans med hög kvalitet. Läs rapporten på Skolverkets webbplats.

Läs hela ärendet på uppsala.se