Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan arbetsmarknadsinsatser, ekonomisk bistånd, vuxenutbildning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2023–2027 med utblick till 2032.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning utgör kommunens planering för lokaler inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända.

Planen tas fram genom ett samarbete mellan förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och
framtidens utmaningar gällande lokaler för arbetsmarknadsnämndens verksamheter.