Brottsförebyggande rådet i Uppsala är ett forum för dialog och kunskapshöjande insatser mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inom Uppsala kommun, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta samt externa aktörer. Syftet med rådet är att öka kunskapen om brottsligheten och dess konsekvenser samt behov av åtgärder, samordning och samverkan. Det lokala brottsförebyggande rådet utgör det strategiska råd som avses i lag om kommuners brottsförebyggande ansvar.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet har 9 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Brottsförebyggande rådet

Samordnare brottsförebyggandet rådet är Johanna Thorpe.