Brottsförebyggande rådet i Uppsala arbetar för att motverka och minska riskerna för att unga människor hamnar i kriminalitet. Det lokala rådet består av representanter från myndigheter, skola och näringsliv.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet har 5 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Brottsförebyggande rådet

Samordnare brottsförebyggandet rådet är Johanna Thorpe.