Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För att göra Uppsala tryggare arbetar brottsförebyggande rådet tillsammans med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt både grund- och gymnasieskola.

Rådet arbetar bland annat med att

 • arrangera trygghetsvandringar
 • förbättra belysning
 • skapa tryggare kollektivtrafik
 • samverka med polis för en ökad trygghet
 • samverka med skola - socialtjänst – polis, SSP
 • samverka med länsstyrelsen kring brottsförebyggande länsövergripande frågor
 • samverkar med socialtjänsten kring våld i nära relationer
 • förebygga och hantera våldsbejakande extremism
 • bevaka den sociala utvecklingen inom skolområdet och upptäcka tecken på social oro, mobbning, droger och kriminalitet
 • bevaka sociala förhållanden bland barn och ungdomar i kommunen som kan utgöra risker för social oro, kriminalitet och droger.
  Läs mer om kommunens arbete med unga och droger
  Läs mer om kommunens arbete med unga och brott

Våldsbejakande extremism

Uppsala kommun har tidigare haft en handlingsplan kring arbetet mot våldsbejakande extremism som nu har arbetats in i handlingsplanen för trygghet och säkerhet Handlingsplan trygghet och säkerhet (PDF, 241 KB). 

Uppsala kommun har lyft in frågan om våldsbejakande extremism i samverkansavtalet mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområdet Uppsala. Frågan hanteras även av det lokala Brottsförebyggande rådet.

Kommunen

 • har en arbetsgrupp som arbetar utifrån handlingsplanen och anpassar arbetet utifrån den lokala lägesbilden. Arbetsgruppen har tagit fram kontaktpersoner som representerar olika verksamheter som möter barn, unga och unga vuxna.
 • har fört samtal med representanter från styrelsen för Uppsala Moské och flera invandrarföreningar
 • har planerat och genomfört en halv utbildningsdag där bland annat Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och forskare med kunskaper i ämnet medverkade
 • har implementerat Samtalskompassen för ökade kunskaper kring våldsbejakande extremism
 • för regelbundna samtal med grund- och gymnasieskola samt fritidsgårdar kring vägar för rådgivning
 • har informerat socialnämnden om vilka verksamheter som berörs
 • kommer att arbeta utifrån de tolv rekommendationer som Mona Sahlin, samordnaren mot våldbejakande extremism, har tagit fram.

 

Läs om den nationella samordningen på webbplatsen samordnarenmotextremism.se