Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Brottsförebyggande rådet i Uppsala är ett forum för dialog och kunskapshöjande insatser mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inom Uppsala kommun, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta samt externa aktörer.

Rådets uppgift är att:

  • ta del av och vid behov komplettera kontinuerligt uppdaterade lägesbilder av brott och otrygghet och dess utveckling och konsekvenser i kommunen,
  • skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt arbete inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och bidra till ökad samordning genom att dela information samt initiera gemensamma åtgärder och strategier utifrån lägesbilden,
  • tillse kontinuerlig kunskapshöjning om och spridning av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i alla berörda organistioner och verksamheter.