Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

Denna samverkansöverenskommelse syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Uppsala.

Sammanfattning

Sammanfattning

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2024-2027 genom samverkansöverenskommelsen att:

  • Arbeta med gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt som genomförs med stöd av lokal och systematisk kartläggning/lägesbild, orsaksanalys och uppföljning.
  • Till samverkansöverenskommelsen bifogas en åtgärdsplan med de prioriterade samverkansområden som Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta ska arbeta med. Åtgärdsplanen anger inriktning, ansvarsfördelning, åtaganden, mål och tidsplan för respektive samverkansområde. Åtgärdsplanen följs upp årligen och justeras vid behov.

Läs mer om samverkan mellan Uppsala kommun och polisen