Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

Denna samverkansöverenskommelse syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Uppsala.

Sammanfattning

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2020-2023 genom samverkansöverenskommelsen att:

  • Arbeta med gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt som genomförs med stöd av lokal och systematisk kartläggning/lägesbild, orsaknanalys, aktivitet samt uppföljning.
  • Utifrån en gemensam problembild arbeta i samverkan med prioriterade insatser i åtagandeplanen.
  • Ge utrymme för arbete med andra instaser än de prioriterade som regleras i åtagandeplanen.  

Läs mer om samverkan mellan Uppsala kommun och polisen