Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Landsbygdsberedningens uppdrag är att minska den upplevda klyftan mellan stad och landsbygder, men också lyfta fram de fördelar som finns med att bo på landet.

Beredningen som funnits sedan 2019 ska både ta hand om faktiska problem och se till att arbetet med landsbygderna görs utifrån uppsatta mål.

Tanken är att landsbygdsberedningen ska stimulera utvecklingen på landsbygden, men också ge råd och agera bollplank i relaterade frågor inom kommunen.

Här är exempel på sådant som beredningen ska jobba med:

• Främja den lokala utvecklingen av näringslivet och byggande på landsbygden.

• Skapa en levande landsbygd tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer använder sig av lokala tillgångar och en växande regional arbetsmarknad. Vara styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget.

• Lyfta fram förebilder på Uppsalas landsbygd.

• Sprida kunskap om landsbygdsfrågor.

• Se till att alla nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag jobbar aktivt med landsbygdsprogrammet och landsbygdsperspektivet.

• Följa upp kommunens landsbygdsarbete

• Bevaka nationella satsningar på landsbygden.

Åtta ledamöter - en från varje parti

Landsbygdsberedningen placeras under kommunstyrelsen som redan idag har ett övergripande ansvar för landsbygdsfrågor.

Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör vilka av kommunstyrelsens ärenden som landsbygdsberedningen ska arbeta med.

Den sittande beredningen är valt för mandatperioden 1 december 2019 till 30 september 2022. Totalt består den av åtta ledamöter, en från varje parti i kommunstyrelsen.