Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Stöd vid anläggning eller restaurering av våtmarker

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Äger eller förvaltar du skog eller jordbruksmark och har idéer kring och intresse av anläggning eller restaurering av våtmarker? Då kan du få stöd av kommunens åtgärdssamordnare.

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Eftersom de kan binda fosfor spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa övergödningen i våra sjöar och vattendrag.

Få stöd vid anläggning eller restaurering av våtmarker

Nu finns det en åtgärdssamordnare när det gäller våtmarker i Uppsala kommun. Du som äger eller förvaltar skog eller jordbruksmark och har idéer kring och intresse av anläggning eller restaurering av våtmarker, kan få stöd av åtgärdssamordnare Christoffer Hallbäck när det gäller

  • projektidéer
  • ansökan om ekonomiskt stöd genom landsbygdsprogrammet, Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), för vattenåtgärder på din mark med upp till 90 procent av den totala kostnaden
  • samordning och kontakt mellan markägare, organisationer, myndigheter och kommun samt kontakt med myndigheter.

Christoffer kan även ge stöd i ditt arbete med andra åtgärder i jordbrukslandskapet, såsom strukturkalkning och tvåstegsdiken samt åtgärder inom hästnäringen.

Kontakt

Christoffer Hallbäck, åtgärdssamordnare, Uppsala kommun
E-post: christoffer.hallback@uppsala.se