Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommuns servicepunkter

För att stärka servicen på landsbygderna har kommunen tillsammans med företag och föreningar infört så kallade servicepunkter. Idag finns de på nio platser och är en viktig lokal service för de som verkar och bor i området.

Ett prioriterat utvecklingsområde i Uppsala kommuns landsbygdsprogram är service och infrastruktur. Det handlar bland annat om att förbättra servicen på landsbygderna där det idag råder viss brist på grundläggande service.

Förbättringen görs genom nya servicelösningar på landsbygderna. Bakom dem står både privata och offentliga aktörer som tillsammans går ihop för att få tillräcklig kvalitet och ekonomi i de tjänster man erbjuder, trots ett begränsat befolkningsunderlag.

Nio servicepunkter i kommunen

Inom Uppsala kommun finns nio servicepunkter som arbetar som kontaktpartners för kommunen. De har som uppdrag att vägleda och hjälpa invånarna och olika aktörer. För samtliga servicepunkter gäller följande obligatoriska uppgifter:

 • Vägleda invånare, företagare och besökare till kommunens kontaktvägar i olika frågor.
 • Ha en fysisk plats till servicepunkten, inklusive uppdaterad informationsskärm.
 • Ha en plats för broschyrställ, ge aktuell information, samt ge ut information om digital och fysisk förslagslåda.
 • Se till att det finns fungerande dator och skrivare.

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan de enskilda servicepunkterna erbjuda andra tjänster, som till exempel försäljning av dagligvaror och apoteksombud.

Etablerade servicepunkter

Här kan du läsa mer om respektive servicepunkt, om vad de erbjuder utöver de obligatoriska uppgifterna, var de finns och hur du kan kontakta dem. 

På servicepunkten i Järlåsa kan du

 • handla mat- och dagligvaror
 • tanka ditt fordon
 • ta ut kontanter
 • hämta paket
 • pumpa däck
 • hitta hjärtstartare
 • annonsera på anslagstavla
 • hyra släpvagn
 • låna verktyg
 • sitta och prata
 • hämta kompostpåsar.

Servicepunkten drivs av Stratus AB och är lokaliserad vid Handlar’n.

Adress

Handlar’n i Järlåsa
Salavägen 6
744 96 Järlåsa

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Järlåsa kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Järlåsa kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: jarlasaservicep@gmail.com
Telefon: 073–127 13 47

 

 

På servicepunkten i Skyttorp kan du

 • tanka ditt fordon
 • handla dagligvaror
 • hämta paket
 • annonsera på anslagstavla
 • sitta och prata
 • hämta kompostpåsar.

Servicepunkten drivs av, och är lokaliserad vid, Skyttorps pizzeria och grill.

Adress

Skyttorp Pizzeria
Forsvallen 2
743 94 Skyttorp

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Skyttorp kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Skyttorp kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: roobick-sh@telia.com
Telefon: 073-506 01 42

 

 

På servicepunkten i Vänge kan du

 • handla dagligvaror
 • hämta och lämna paket
 • göra apoteksärenden som att köpa eller hämta ut medicin
 • hyra släpvagn
 • ta ut kontanter
 • delta i aktiviteter
 • låna verktyg
 • sitta och prata
 • hämta kompostpåsar.

Servicepunkten drivs av, och är lokaliserad vid, SH-macken i Vänge AB.

Adress

SH-macken
Gamla Salavägen 16
740 20 Vänge

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Vänge kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Vänge kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: mohammad59@hotmail.se 

På servicepunkten i Oxsätra kan du

 • tanka ditt fordon
 • handla mat- och dagligvaror
 • beställa hem varor
 • göra apoteksärenden som att köpa eller hämta ut medicin
 • annonsera på anslagstavla
 • hämta paket
 • hitta hjärtstartare
 • ta ut kontanter
 • pumpa däck
 • delta i aktiviteter (återkommande aktiviteter anordnas på onsdagar)
 • hämta kompostpåsar
 • låna kundtoalett.

Servicepunkten drivs av Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB och är lokaliserad vid Handlar’n.

Adress

Handlar'n
Oxsätra 29
Bälinge

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Oxsätra kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Oxsätra kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: david.reuterhall@gmail.com
Telefon: 018-35 61 11

På servicepunkten i Knutby kan du

 • handla mat- och dagligvaror
 • beställa varor
 • tanka ditt fordon
 • göra apoteksärenden som att köpa och hämta ut läkemedel
 • lämna och hämta paket
 • ta ut kontanter
 • sitta och prata
 • annonsera på anslagstavla
 • delta i aktiviteter
 • låna kundtoalett
 • köpa UL-biljetter
 • hämta kompostpåsar.

Servicepunkten drivs av Livs- o Jourbutik i Ekkilla Aktiebolag och är lokaliserad vid Ica Knuten.

Adress

Ica Nära Knuten
740 12 Knutby

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Knutby kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Knutby kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: tomas.arctaedius@nara.ica.se

 

På servicepunkten i Länna kan du

 • tanka och ladda ditt fordon
 • handla dagligvaror
 • hämta paket
 • hitta hjärtstartare
 • pumpa däck
 • ta ut kontanter
 • göra apoteksärenden som att köpa och hämta ut läkemedel
 • annonsera på anslagstavla
 • sitta och prata
 • delta i återkommande sociala aktiviteter
 • låna kundtoalett
 • hämta kompostpåsar
 • annonsera på anslagstavla
 • låna verktyg.

Servicepunkten drivs av Lännamacken och Länna byalag. Den är lokaliserad vid Lännamacken.
Läs om Länna Byalag (lannabyalag.se).

Adress

Länna-Macken
Lärkträdsvägen 1
Länna

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Länna kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Länna kan utvecklas

Kontaktuppgifter

Ansvarig kontaktperson: Roger Jacobsson
E-post: qstar@lannamacken.se
Telefon: 073-181 89 81
Webbplats: lannamacken.se

 

På servicepunkten i Vattholma kan du

 • handla mat- och dagligvaror
 • hämta och lämna paket
 • hitta hjärtstartare
 • annonsera på anslagstavla
 • ta ut kontanter
 • delta i återkommande sociala aktiviteter
 • låna kundtoalett
 • hämta kompostpåsar
 • köpa UL-biljetter.

Servicepunkten drivs av Wattholma handel AB och Vattholma i samverkan och är lokaliserad vid Tempo i Vattholma.
Vattholma i samverkans webbsida  

Adress

Malmvågsvägen 7
Vattholma

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Vattholma kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Vattholma kan utvecklas

Kontaktuppgifter

E-post: ake.clason@telia.com
Telefon: 070-662 76 07

På servicepunkten i Tuna kan du

 • handla mat- och dagligvaror
 • hämta paket
 • hitta hjärtstartare
 • ta ut kontanter
 • annonsera på anslagstavla
 • pumpa däck
 • delta i återkommande sociala aktiviteter
 • låna verktyg
 • låna kundtoalett
 • sitta och prata
 • hämta kompostpåsar.

Servicepunkten drivs av Tuna lanthandel och Föreningen Tunatorget och är lokaliserad vid Tunatorget och Tuna lanthandel.

Adress

Börsta
Alunda

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Tuna kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Tuna kan utvecklas

På servicepunkten i Bälinge kan du

 • hitta hjärtstartare
 • sitta och prata
 • hämta kompostpåsar
 • låna kundtoalett.

Servicepunkten drivs av Bälinge pizzeria AB och är lokaliserad vid Sebbans pizzeria.

Adress

Sebbans pizzeria
Kyrkstigen 1
743 82 Bälinge

Lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas

Här kan du via vår digitala förslagslåda lämna förslag på hur servicepunkten i Bälinge kan utvecklas.

Lämna förslag till hur servicepunkten i Bälinge kan utvecklas

 

Karta över Uppsala som visar var servicepunkterna ligger

Bild: Servicepunkter finns i Skyttorp, Vattholma, Vänge, Järlåsa, Bälinge, Tuna, Knutby,Oxsätra och Länna (ej med på kartan).

Central service för invånare och företag

Idag har Uppsala kommun tillsammans med företag och föreningar etablerade servicepunkter som säkrar och utvecklar viktig lokal service för såväl invånare som företag i kommunens växande landsbygder.

Servicepunkternas främsta fokus är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

Skylt för servicepunkter

Bild: Alla servicepunkter har den gröna serviceskylten på sin byggnad. Du vet att du hittat rätt när du ser denna.

Servicepunkterna gör också att offentlig och kommersiell sektor får samverka för att tillsammans bidra till bättre service på landsbygderna.

I samarbetet ingår bland annat att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd men även att använda servicepunkterna som mötesplatser för olika ändamål och av en mångfald av aktörer.

Finansiering från EU

Servicepunkterna startade 2017 som ett projekt med finansiering från Europeiska jordbruksfonden genom Tillväxtverket . Stödet var begränsat till satsningar i orter som endast innehade en butik och befolkning under 3 000 invånare.

Sedan 2020 finansieras servicepunkterna som en del av Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

Europeiska jordbruksfonden

Om du har frågor om servicepunkterna är du välkommen att mejla landsbygd@uppsala.se

Frågor och svar 

En servicepunkt är en verksamhetmed ett kommersiellt utbud på landsbygden. Det kan exempelvis vara en butik, en mack eller en restaurang – det beror på möjligheterna och behoven i bygden. Därför varierar utbudet. På servicepunkten kan du exempelvis handla dina matvaror, umgås, använda internet, hämta ut post- och apoteksvaror eller ta del av lokal information med mera. Exakt vad just din servicepunkt ska inrymma definieras i samverkan mellan kommunen, den lokala servicepunkten och det lokala föreningslivet. En servicepunkt ska förbättra kommersiell och offentlig service och vara en av de naturliga mötesplatserna i bygden. *

En servicepunkt erbjuder kommersiell service kompletterad med annan service som anses vara värdefull för bygden. En naturlig knytpunkt brukar vara platsen man handlar eller äter och är därför en logisk plats att förankra ytterligare service.

Huvudsakligt ansvar ligger på kommunens tjänstemän som jobbar med strategisk planering av samhället. Tillsammans med butiks-, mack-, eller restaurangägaren jobbar kommunen med att aktivera servicepunkten. På vissa orter finns det en lokal förening som stöttar arbetet. Det är alltså ett samarbete mellan kommunen, lokala näringsidkare och det lokala föreningslivet.

Vi vet att grundläggande service är mycket viktigt för att bygden ska leva, att kunna handla mat, hämta ut paket och ha tillgång till bränsle är väldigt betydelsefullt. Butiker och mackar på mindre orter med ett begränsat kundunderlag och som har en bit till nästa ort har därför möjlighet att få extra support.

Genom ett uppdragsavtal med Uppsala kommun erhåller butiken/macken/restaurangen en ersättning. Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken/restaurangen och uträtta sina ärenden, träffa människor och samtidigt stärka den lokala handeln långsiktigt och hållbart.

Det här initiativet har lett och leder till nya och bättre samverkansformer mellan offentlig och kommersiell sektor. Servicepunkten ska bidra till närmare kontakt med kommunens tjänstepersoner/förtroendevalda, ge tillgång till viktig kommunal information och skapa en ingång för att du som invånare ska kunna påverka servicen som finns på bygden.

En servicepunkt kan variera i service beroende på om det är en butik, mack eller restaurang. Ambitionen är att du ska kunna göra dina vardagliga ärenden lokalt som att handla mat, hämta paket och post, tanka din bil eller ha tillgång till exempelvis apoteksvaror. Allt på samma ställe, inom nära räckhåll. Servicepunkten kan också vara en mötesplats för en stunds samvaro, normalt en hörna i butiken med bord och stolar, välkommet för alla att kanske ta en kaffe och prata lite*! På vissa bygder satsar man på att anordna åtminstone tre aktiviteter per år, något som är en del av servicepunktssatsningen.

I varje servicepunkt ska det också finnas en dator med internetuppkoppling, en skärm med information som uppdateras regelbundet och en brevlåda med tillhörande blanketter där du kan lämna in förslag eller åsikter på servicen som finns på din bygd. Dessa förslag skickas direkt till kommunen för genomgång och återkoppling.

Datorn kan användas av alla. Den är enbart till för att surfa på internet. En tillhörande skrivare ska finnas om du behöver skriva ut något. Står den inte synlig på datorbordet så kan det vara att den finns bakom kassadisken. Fråga då personalen om hjälp.

På skärmen skiftar information som ska vara uppdaterad. Det kan vara information från kommunen eller information på vad som händer eller finns lokalt på din bygd.

Förslagslådan är en brevlåda som finns i servicepunkten. Bredvid lådan ska det finnas blanketter som du kan fylla i för att ge åsikter, förslag eller ställa frågor om servicen som finns på din bygd. Detta kan vara tankar om servicepunkten och den service som finns där eller service generellt. Blanketterna i förslagslådan töms regelbundet och skickas in till kommunen för genomgång. Återkoppling görs i form av information på servicepunkten eller vid mer komplexa frågor kan det hända att kommunens tjänstemän kommer ut för diskussion*.

Via den digitala förslagslådan kan du i form av en webbenkät beskriva din idé och lämna förslag på hur servicepunkten kan utvecklas. Länk till varje servicepunkts förslagslåda finns under deras respektive rubriker.

Flera kommuner runtom Sverige har etablerat servicepunkter på sin landsbygd. Vad som kännetecknar en servicepunkt är den gröna skylten med vit text som säger ”Servicepunkt” och det gäller för alla servicepunkter i hela Sverige.

service.JPG

I Uppsala kommun finns det i dagsläget nio servicepunkter. På kartan nedan kan du se var du hittar alla servicepunkter.

 • Skyttorp – Pizzeria Skyttorp
 • Vattholma – Träffköp
 • Oxsätra – Handlar’n Oxsätra
 • Järlåsa – Handlar’n Järlåsa
 • Vänge – SH-macken i Vänge
 • Tuna – Tuna Livs
 • Knutby – Ica Knuten
 • Länna – Lännamacken
 • Bälinge – Sebbans pizza

karta servicepunkter.jpg

uppsala.se/servicepunkter finns en komplett lista över servicepunkterna, kontaktuppgifter och deras erbjudande.

Servicepunkterna är tänkta att finnas för att stanna. Eftersom det är en helt ny samverkansform för kommunen och lokala aktörer så finns det säkert en del som kan bli bättre på servicepunkten för att servicen ska anpassas till just din bygd. Då är din åsikt viktig.

Du kan lämna dina åsikter i förslagslådan som kommer in för granskning i kommunen. Eller så kan du engagera dig ytterligare genom att gå med i de föreningar som är aktiva i arbetet med servicepunkten.

Finns ingen förening bakom din servicepunkt? Då kanske du är med i en förening eller vill starta en ny förening som skulle vara intresserad att samarbeta med oss. Vissa butiksägare kan behöva hjälp med att hålla servicen levande som exempelvis anordnande av aktiviteter, ansvara för informationsuppdatering på skärmen och ha kontakt med kommunen löpande.

Nej. De är inte utbildade eller anställda av kommunen. De har ställt upp med att vara servicepunkt som ett initiativ att förbättra servicen på bygden. För att få svar på frågor eller kommunicera med kommunen fyller du i blanketten och lägger den i förslagslådan eller så når du oss på uppsala.kommun@uppsala.se, 018-727 00 00.