Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Testbädd digitaliserat jordbruk

För att minska utsläppet av växthusgaser inom svenskt jordbruk driver forskningsinstitutet RISE projektet Testbädd digitaliserat jordbruk. Uppsala kommun har valt att stödja projektet eftersom jordbruket är en central del av näringslivet på landsbygderna.

Ett av landsbygdsprogrammets prioriterade fokusområden att arbeta med är näringslivsutveckling. Att främja tekniska och sociala innovationer, skapa förutsättningar för att öka den hållbara närproduktionen av förnybar energi och livsmedel, men också verka för ett ökat företagande på landsbygderna är viktiga delar i det.

Det är också bakgrunden till att Uppsala Kommuns valt att medverka i projektet Testbädd digitaliserat jordbruk.

Jonas Engström RISE

Bild: Jonas Engström är projektledare på RISE för Testbädd digitaliserat jordbruk.

En arena för att testa ny teknik
Tillsammans med såväl myndigheter, akademi som företag har vi samlats för att vara med och bidra till att utveckla jordbruket som utgör en central del av landsbygderna i Uppsala kommun.

Syftet med Uppsala kommuns medverkan i projektet är att skapa en arena för att testa ny teknik inom jordbruket som kan bidra till omställning och ökad produktivitet, men också att sprida projektets erfarenheter och resultat.

Jordbruket är en viktig resurs både lokalt och globalt ur ett försörjnings- och beredskapsperspektiv, inte minst i tider av klimatförändringar. Därför är det viktigt att stärka jordbrukets möjligheter att utvecklas genom att ta fram ny teknik och nya arbetssätt.

Digitalisering, datalagring och AI
Jordbruket genomgår en omfattande revolution motsvarande skiftet från häst till traktor, men idag handlar det istället om digitalisering, autonoma fordon, datalagring och AI (artificiell intelligens).

Genom att elektrifiera och automatisera jordbruksmaskiner kan växthusgasutsläpp minskas kraftigt. I framtiden kan maskinerna dessutom drivas med gårdsproducerad energi.

Uppsala kommun vill bidra till ännu fler klimatsmarta jordbruk samt öka dialogen mellan kommunens verksamheter och de lokala livsmedelsproducenterna.

Mer information om projektet testbädd digitaliserat jordbruk


Koppla upp ditt jordbruk! 
Den 29 oktober 2021 arrangerade Uppsala kommun ett digitalt seminarium "Koppla upp ditt jordbruk". Fokus var ny teknik och stärkt dialog mellan Uppsala kommun och våra livsmedelsproducenter.

Här kan du ta del av mer om seminariet.