Näringslivsrådet har möten sju gånger per år.

Nästa möte:

Möten

Näringslivsrådet är ett rådgivande organ för kommunens näringslivsarbete. Näringslivsrådet ska bland annat vara pådrivande för att nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag arbetar med ett näringslivsperspektiv och aktivt i enlighet med Näringslivsprogrammet. Rådet ska följa kommunens näringslivsarbete, planera och genomföra dialoger och förbättringsarbete med näringslivet och leverantörsmarknad, följa upp resultat av NKI-mätningar, rankingar och andra mätningar. Vidare ska näringslivsrådet följa tillväxten i det lokala näringslivet, exempelvis via Näringslivsanalysen.

Styrdokument

  • Föreskrifter för Näringslivsrådet

    Syftet med Näringslivsrådet är att genom stärkt dialog kontinuerligt förbättra och utveckla kommunens näringslivsarbete. Uppsala kommun har en hög målsättning inom näringslivsutveckling. Uppsala kommun ska uppfattas som en självklar och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås och utifrån kommunens ansvar bidra till näringslivets tillväxt.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Näringslivsrådet

Näringslivsrådet har 18 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsen

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01