Här hittar du möteshandlingar för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB hyr ut lokaler till olika specialverksamheter inom Uppsala kommun. Bolaget äger 25 fastigheter med en yta om totalt 29 840 kvadratmeter. 

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
Telefon:
018-56 29 95
Fax:
018-50 66 99
Postadress:
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala