Här hittar du möteshandlingar från kommunala pensionärsrådet. Samtliga sammanträden är mellan 13.00 och 15.30.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

I kommunala pensionärsrådet har kommunens förtroendevalda och pensionärsorganisationerna samråd och dialog i övergripande frågor av intresse för kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem kommunala nämnder, kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS.

Styrdokument

  • Föreskrifter för kommunala pensionärsrådet

    Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd och information i övergripande frågor av intresse för seniorer, mellan kommunen och seniorernas organisationer (pensionärsorganisationerna) i kommunen. Med benämningen senior avses i detta sammanhang personer 60 år och äldre.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet har 7 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kommunala pensionärsrådets sekreterare

Sekreterare: Sara Wall

Telefon:
018-726 09 15