Här hittar du möteshandlingar från kommunala pensionärsrådet.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

I kommunala pensionärsrådet har kommunens förtroendevalda och pensionärsorganisationerna samråd och dialog i övergripande frågor av intresse för kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem kommunala nämnder, kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS.

Förtroendevalda i Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet har 12 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kommunala pensionärsrådets sekreterare

Sekreterare: Daniel Karlsson, äldreförvalningen.

Telefon:
018-727 85 97