Kulturnämnden sammanträder 09.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta kulturnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vår viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett fritids-, konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Vi ansvarar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Vi delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kulturnämnden

Kulturnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kulturnämnden

kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer kulturnämndens arbete

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, kulturkontoret, 753 75 Uppsala