Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden och bereder ärenden åt nämnderna. Förvaltningen handlägger på idrotts- och fritidsnämndens uppdrag stöd och stipendier till idrotts- och föreningslivet. Inom förvaltningen ligger även kommunens arbete med elitidrotten, lokalförsörjning och satsningar på fysisk aktivitet, folkhälsa och spontanidrott. Förvaltningen handlägger på kulturnämndens uppdrag stöd och stipendier till det fria kulturlivet samt stöd till bygdegårdar, föreningslivet och studieförbund i Uppsala kommun. Inom förvaltningen finns merparten av kommunens kulturverksamhet samt verksamhet för barn och unga såsom allaktivitetshus, bibliotek, fritidsgårdar, fritidsklubbar, kulturhus, kulturskola, konstmuseum, naturpedagogisk verksamhet, offentlig konst samt arenor för scenkonst.

Styrdokument

Se alla styrdokument