Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala kommun. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga och kultur- och musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor och stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för kommunens verksamhet. Kommunens arbete styrs av fyra fokusmål. För varje mål finns ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet. I verksamhetsplanen har kulturnämnden formulerat nämndmål och åtgärder som beskriver hur nämnden ska arbeta under året för att bidra till kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag.