Kulturförvaltningen har uppgått i Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen. Den tidigare kulturförvaltningen ansvarade för den strategiska planeringen inom kulturnämndens ansvarsområde och beredde ärenden åt nämnden. Förvaltningen handlade på nämndens uppdrag stöd och stipendier till det fria kulturlivet samt stöd till bygdegårdar, föreningslivet och studieförbund i Uppsala kommun. Inom kulturförvaltningen fanns merparten av kommunens kulturverksamhet samt verksamhet för barn och unga såsom allaktivitetshus, bibliotek, fritidsgårdar, fritidsklubbar, kulturhus, kulturskola, konstmuseum, naturpedagogisk verksamhet, offentlig konst samt arenor för scenkonst.

Styrdokument

Se alla styrdokument