Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Konstprogram Ulleråker, KUR

Målet med konstprogrammet är att ta ett helhetsperspektiv om stadsutvecklingsområdet Ulleråker ur ett konstnärligt gestaltningsperspektiv.

Sammanfattning

Det sammanhållande namnet på konstprogrammet är KUR – Konst Ulleråker med underrubriken Farvatten - droppa, forsa, stänk. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån. Målet med konstprogrammet är att ta ett helhetsperspektiv om stadsutvecklingsområdet Ulleråker ur ett konstnärligt gestaltningsperspektiv och att utvecklingen av det konstnärliga gestaltningsarbetet ska följa konstprogrammets övergripande vision och förhållningsätt.
Konstprogrammet tar med sitt val av tema och platser möjliga för konst fasta på stadsutvecklingsområdets högt ställda ambitioner och övergripande vision. Den offentliga konst som tillkommer i området ska utgå från och inspireras bland annat av platsens historia och omgivande natur, arkitekturen, mötesplatser, torg och intilliggande bebyggelse.

Arbetet med konstprogrammet genomförs parallellt med att ett antal förstudier initieras. Förstudierna blir efter hand en utveckling av och komplettering till konstprogrammet. I nästa etapp kommer konstnärliga gestaltningsuppdrag att genomföras. Inom ramarna för konstprogrammet finns utrymme för att bjuda in konstnärer som arbetar med olika typer av samtida konstnärliga uttryck. Valet av konstnärer, process och genomförande följer Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst. Arbetet med konstprogrammet har utvecklats efter möten samt intervjuer och samtal med representanter från Uppsala kommun under våren och hösten 2017.