Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Verksamhetsplan Uppsala Fairtrade City 2023

  Uppsala Fairtrade Citys verksamhetsplan beskriver styrgruppens planering, ansvarsfördelning och fokusområden för 2023.

 • Ägarpolicy för Uppsala kommun

 • Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram 2022-2025

  Handlingsplanen för Miljö- och klimatprogram innehåller åtgärder som tydliggör ambitionsnivå och riktning för arbetet. Där kunskapsläget behöver förbättras ska utredningar genomföras och förslag till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse tas fram.

 • Handlingsplan för mobilitet och trafik

  I program för mobilitet och trafik pekas handlingsplanen ut som ett av de dokument som ska tas fram. Handlingsplanen innehåller etappmål för färdmedelsandelar och åtgärder för kommunens arbete med trafik, resor och stadsmiljö under de kommande åren. Handlingsplanen gäller fram till 2030.

 • Program för mobilitet och trafik

  Programmet för mobilitet och trafik visar vägen för arbetet med resor och transporter fram till år 2050. Målet är att alla resor och transporter inom Uppsala kommun ska ske med hållbara färdmedel. Till programmet hör också en handlingsplan som tydliggör hur målen ska nås.

Se alla styrdokument

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider Kontaktcenter Stadshuset, Stadshusgatan 2 

Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Helger stängt. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stadshuset, Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala.
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 7500, Box 1023, 751 40 Uppsala.