Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommuns befolkningsprognos 2022-2050

Uppsala kommuns befolkningsprognos för perioden 2022-2050 (KP2022) är nu framtagen. Prognosen pekar på en fortsatt hög årlig folkökning, om än på lägre nivåer än vad vi sett under 2010-talets andra hälft.

Befolkningsprognosen är ett viktigt planeringsunderlag för kommunen och dess verksamheter.

Läs Uppsala kommuns befolkningsprognos 2022-2050

Folkmängd i Uppsala kommun

Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun.

Den sista december 2021 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 237 596 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 3 757 personer jämfört med sista december 2020.

Under den senaste tioårsperioden 2012-2021 växte invånarantalet med drygt 17 procent eller cirka 35 000 invånare. Det gör Uppsala till den snabbast växande kommunen bland de tio största kommunerna i Sverige

Läs dokument med olika typer av befolkningsstatistik

På vår sida om öppna data kan du också se en del befolkningsstatistik