Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om öppna data

  Öppna data är digital information som görs tillgänglig i öppna format. Den kan vidareutnyttjas och delas fritt för valfritt ändamål.

  Uppsala kommun har som målbild att tillgängliggöra sina informationsresurser för intern och extern användning i så stor utsträckning som möjligt.

  Läs mer om Policy och Handlingsplan för Digital Transformation

 2. Geografisk information

  Öppna geodata

  Via tjänsten öppna geodata kan du söka bland den öppna geografiska data som finns från Uppsala kommun. Du kan ladda ned data direkt eller via API:er.

  Gå till tjänsten öppna geodata

  Kommunens baskarta

  Uppsala kommuns baskarta finns som öppna data i formatet DWG. Du kan läsa om hur du använder baskartan.

  Gå till Uppsala kommuns karta

  Information om hur du använder baskartan

 3. Länkad data med nyckeltal från Kolada

  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Informationen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

  För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

  Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

  För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i  kolada.se

   

   
 4. Nämndhandlingar och andra dokument

  Kommunens handlingar, mötesprotokoll och andra dokument hittar du under publikationer under Organisation och styrning. Förädlade data i form av till exempel pdf-filer hittar du under respektive ämnesområde på webbplatsen.

  Hitta nämndhandlingar och andra dokument

 5. Så arbetar vi med öppna data

  Arbetet med öppna data i Uppsala kommun utgår från Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) vägledning för att tillgängliggöra information.

  Uppsala kommuns riktlinje för publicering av öppna data förtydligar hur kommunen ska arbeta med öppna data enligt lagkrav och nationella principer.

  Läs mer i Riktlinje för publicering av öppna data

 6. Hur du får använda öppna data från kommunen

  Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen.

  Uppsala kommuns öppna data innehåller aldrig uppgifter som identifierar privatpersoner eller företag.

 7. Kontakt

  Om du saknar någon datamängd på sidan, hör av dig till oss via e-post.