Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Digital transformation

Flera samhällsförändringar utmanar Uppsala kommuns förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. För att klara det behöver kommunen öka ambitionen inom digital transformation - verksamhetsförbättringar med stöd av digital utveckling.

Vårt mål:

Att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050.

Uppsala växer och har en hög ambition att växa hållbart med målbilden 350 000
invånare år 2050. Tillsammans med flera andra samhällsförändringar utmanar det
kommunens förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. Exempel på sådana förändringar är den demografiska utvecklingen och ökade förväntningar på kommunens service.

Digital transformation syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling. Det kan handla om digitalisering av information och kommunikation för att få större spridning och räckvidd och att möjliggöra automatisering av processer och flöden.

Digital transformation ger Uppsala kommun möjlighet att hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd.

  • Policy för digital transformation

    Policyn anger styrande principer för kommunkoncernens arbete för digital transformation på ett sätt som bidrar till kommunens övergripande mål.

  • Handlingsplan för 2020-2025

    Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun.