Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Plan för nya grönområden vid Fyrishov

Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Skogsområde med fält
Genom att anlägga gång- och cykelvägar ska åstråket göras tillgängligt även i norra delarna av Uppsala.

Kommunstyrelsen antog på tisdagen en utvecklingsplan för hur området längs ån vid Fyrishov kan göras mer tillgängligt för allmänheten. Planen antogs med bred enighet. Den anger att det ska skapas ett sammanhängande stråk med bland annat grönytor och en gång- och cykelväg längs Fyrisån.
För att kunna göra detta behöver en ny detaljplan tas fram, vilket kommunstyrelsen beslutade ge i uppdrag åt Stadsbyggnadsförvaltningen att göra. Detaljplanearbetet beräknas pågå fram till 2026 och därefter kan ett genomförande av parken påbörjas. Området beräknas kunna vara utbyggt till 2029.

Enligt önskan från Uppsalaborna

Under oktober och november 2023 genomfördes en medborgardialog om hur området vid Fyrishov ska utvecklas. Då framkom att Uppsalaborna vill att stråket längs Fyrisån ska göras tillgängligt för alla och att en ny park utvecklas för möten, aktiviteter och vila.

På platsen ligger idag en camping. För att göra området tillgängligt för ombyggnationen behöver den flyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande plan för camping i Uppsala. Idag finns campingplatser vid Sandviksbadet i Björklinge och i Fjällnora. Det finns även i ställplatser för husbilar på bland annat Hovstallängen.

Fyrishovsbadet kommer även fortsättningsvis vara en självklar del av Uppsalas fritidsliv.

Läs mer om utvecklingen av Norra Stadsparken – Fyrishovsområdet