Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Näringslivsprogram Uppsala kommun 2024-2027

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

Sammanfattning

Under perioden 2024–2027 läggs särskilt fokus på:

  • Attraktionskraft
  • Kompetensförsörjning
  • Innovations- och tillväxtkraft
  • Företagsservice
  • Markberedskap och infrastruktur
  • Upphandling

Så arbetar vi med Uppsalas näringslivsprogram