Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning

Uppsala kommun har beslutat om ett nytt arbetssätt för att minimera förluster av biologisk mångfald vid exploatering. Ett arbetssätt som också bidrar till att skapa nya värden i de fall kommunala projekt tar naturmark i anspråk.

Sammanfattning

Riktlinjen ger ett standardiserat sätt att tillämpa naturhänsyn och beräkna behovet av ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning. Syftet är att styra mot en nettopositiv utveckling för biologisk mångfald vid samhällsbyggnadsprojekt genom naturhänsyn och i sista hand ekologisk kompensation.

Riktlinjen omfattar alla planer och projekt där kommunen eller de kommunala bolagen äger mark. Kompensationsinsatser ska utföras inom Uppsala kommun. Riktlinjen är en rekommendation vid planläggning och bygglovsgivning på privat mark.