Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med suicidprevention

Att förebygga självmord är en viktig del av arbetet med psykisk hälsa. Detta arbete kallas suicidprevention. På den här sidan kan du läsa mer om Uppsala kommuns suicidpreventiva arbete.

Ett genomgripande arbete

Uppsala kommun arbetar för att öka kunskapen om suicidprevention och att utveckla arbetet inom alla delar av kommunen. Suicid, som är ett annat ord för självmord, är ett folkhälsoproblem. Förutom förlust av människoliv leder suicid och suicidförsök till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra i personens omgivning. Suicidprevention handlar om att förebygga och minska förekomsten av suicid och suicidförsök.

Kunskap är nyckeln

Det finns samband mellan psykisk ohälsa och suicid. Men det finns även andra omständigheter som ökar risken för suicid, som långvarig arbetslöshet, alkoholmissbruk eller svåra ekonomiska problem. En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Samtidigt behöver kunskap öka generellt, hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Så samarbetar kommunen för att förebygga suicid

Att jobba med att förebygga suicid förutsätter samarbete och samverkan. Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att kommunen samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då alla aktörer har olika kunskaper som kompletterar varandra. Uppsala kommun samarbetar med Region Uppsala, länets övriga kommuner, civilsamhället och statliga aktörer för att sprida ett suicidpreventivt arbete så brett som möjligt.

"Vägledning till Uppsala läns kommuners suicidpreventiva arbete" togs fram 2019. Hösten 2020 formades ett länsnätverk i syfte att hjälpa, stötta och säkerställa att insatser utifrån vägledningen genomförs.

Läs "Vägledning till Uppsala läns kommuners suicidpreventiva arbete".

Förvaltningarna arbetar suicidpreventivt

I Uppsala kommun har flertalet förvaltningar suicidpreventionsombud. Ombuden har i uppdrag att utveckla och följa det suicidpreventiva arbetet på förvaltningen. Det kan handla om utbildning av personal eller att ta fram särskilda rutiner för hur verksamheten ska agera vid suicid och vid försök till suicid. Kunskap om skyddsfaktorer, hur suicidtankar kan uppmärksammas och vilka suicidpreventiva insatser som kan genomföras är viktiga delar av arbetet. Det handlar också om att veta vart personer kan lotsas för att få stöd.

Kompetenshöjande insatser planeras och ska genomföras återkommande för att medarbetare inom Uppsala kommun ska kunna identifiera och bemöta grupper med högre risk för psykisk ohälsa och suicid. Det suicidpreventiva fältet är under ständig utveckling och det är av största vikt att följa ny forskning, metoder och kunskap. Hållbarhetsavdelningen på Uppsala kommunledningskontor har ett särskilt uppdrag i att fungera som kunskapspartner till andra delar av Uppsala kommun kring området suicidprevention.

Stöd och information

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om suicidtankar, både om du själv har sådana tankar eller om du vill stötta en närstående. Där kan du också hitta information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. 1177 Vårdguiden hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här samlas information och inspiration från Sveriges regioner.

Till dig som har självmordstankar - 1177 Vårdguiden

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177 Vårdguiden