Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Hållbarhet

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Uppsala kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.

Vårt mål:

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

 • Agenda 2030

  FN:s globala utvecklingsmål har länge varit en del av Uppsala kommuns egen styrning. Agenda 2030 är integrerad i våra kommungemensamma inriktningsmål till exempel.

 • Miljö och klimat

  Här kan du läsa mer om hållbar konsumtion, plast, Uppsala klimatprotokoll, solceller och Uppsalas miljö- och klimatmål bland annat.

 • Mänskliga rättigheter

  Här kan du läsa mer om kommunens arbete med jämställdhet, HBTQ, barnrätt och nationella minoriteter bland annat.

 • Samverkan med föreningslivet

  Civilsamhället är viktiga aktörer i Uppsalas hållbara utveckling. Här kan du läsa mer om hur Uppsala samarbetar med föreningar.

 • Kunskapsmaterial

  Här samlar vi rapporter, analyser och andra material där vi gärna delar med oss av våra lärdomar. Exempelvis hittar du Uppsalas hållbarhetsrapport (Voluntary Local Review), den sociala kompassen och analysrapporter för integration och psykisk hälsa.

 • Styrdokument

  Här samlar vi de idag aktuella styrdokumenten för kommunens breda hållbarhetsarbete. Här hittar du bland annat policy för hållbar utveckling, energiprogrammet, översiktsplanen och handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Kampanjer

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Idrott

  Oavsett ålder, kön, könstillhörighet, sexuell läggning eller etnicitet ska alla kunna träna och idrotta på sina egna villkor utan att diskrimineras - tillsammans når vi målet, Sveriges bästa idrottskommun.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.