Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Hållbarhet

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Uppsala kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.

Vårt mål:

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

 • Agenda 2030

  FN:s globala utvecklingsmål har länge varit en del av Uppsala kommuns egen styrning. Agenda 2030 är integrerad i vårt främsta styrdokument Mål och budget.

 • Miljö och klimat

  Här kan du läsa mer om hållbar konsumtion, plast, Uppsala klimatprotokoll, solceller och Uppsalas miljö- och klimatmål bland annat.

 • Mänskliga rättigheter

  Här kan du läsa mer om kommunens arbete med jämställdhet, HBTQ, barnrätt och nationella minoriteter bland annat.

 • Hållbar samhällsutveckling

  Det är många saker som måste finnas på plats för att säkerställa ett gott liv för alla i ett hållbart samhälle. Här kan du bland annat läsa om kommunens arbete med integration, landsbygds- och stadsdelsutveckling, samverkan med föreningslivet och delaktighet.

 • Kunskapsmaterial

  Här samlar vi rapporter, analyser och andra material där vi gärna delar med oss av våra lärdomar. Exempelvis hittar du Uppsalas hållbarhetsrapport (Voluntary Local Review), den sociala kompassen och analysrapporter för olika ämnen.

 • Styrdokument

  Här samlar vi de idag aktuella styrdokumenten för kommunens breda hållbarhetsarbete. Här hittar du bland annat policy för hållbar utveckling, energiprogrammet, översiktsplanen och handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Kampanjer

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.