Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Agenda 2030

FN:s globala utvecklingsmål har länge varit en del av Uppsala kommuns egen styrning. Agenda 2030 är integrerad i kommunens främsta styrdokument Mål och budget till exempel.

Genom att använda FN:s globala mål (Agenda 2030) i framtagandet av kommunens Mål och budget sätter Uppsala kommun fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

Världens länder har kommit fram till de globala målen i Agenda 2030 som ska:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • och lösa klimatkrisen.

Besök Globala målens webbplats för att se vilka de 17 globala målen är.

Uppsala och Agenda 2030

Uppsala har under flera år arbetat systematiskt för att öka hållbarheten i kommunen: styrningen har utvecklats, hållbarhetsarbete drivs på flera nivåer och i samverkan med andra.

Här kan du läsa Uppsala kommuns Mål och budget där Agenda 2030 är integrerad.

2021 publicerade Uppsala kommun en frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 som beskriver kommunens hållbarhetsarbete. Uppföljningen pekar ut framgångsfaktorer, utmaningar framöver och lyfter goda exempel på hållbarhetsarbete i Uppsala.

Läs Uppsala kommuns frivilliga lokala uppföljning av Agenda 2030.